Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №22 (443)

Листопад 2018

Ознаки та симптоми недостатності вітаміну D
Вітамін D – надзвичайно важлива сполука, що має низку фізіологічних ефектів у багатьох органах і системах. На відміну від інших вітамінів вітамін D функціонує як гормон. Це підтверджується тим, що кожна клітина тіла має відповідні рецептори.

Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії: роль комбінованої терапії
Артеріальна гіпертензія (АГ) – це найважливіший модифікований чинник ризику кардіо- і цереброваскулярних захворювань, хронічної хвороби нирок (ХХН) та спричиненої ними смертності. З кожним роком поширеність АГ у світі зростає, сягаючи 40% у Європі, що перевищує відповідні показники в США і Канаді.

Аспекти вибору між БРА та ІАПФ: антигіпертензивна дія, побічні явища, вплив на прогноз
Артеріальна гіпертензія (АГ) – поширена в усьому світі хвороба, ускладнення та наслідки якої супроводжуються високими показниками смертності. Рекомендації Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії (2018) стверджують, що метою антигіпертензивної терапії є зниження артеріального тиску (АТ) в більшості пацієнтів до <140/90 мм рт. ст., а за умов хорошої переносимості лікування – до 120-129/80 мм рт. ст.

Микробиота, метаболический синдром, психоинтеллектуальное функционирование: грани патогенетической сопряженности
Осознание значимости влияния микробиоты на здоровье человека приходит в современную медицину постепенно. Человеческий организм представляет собой суперорганизм, включающий симбиотическое сообщество многочисленных эукариотических, прокариотических клеток, вирусов и архибактерий. Метагеном данного суперорганизма состоит из генов собственно Homo sapiens и генов (микробиом), присутствующих в геномах микроорганизмов, населяющих тело человека.

Выбор альтернативного препарата для антибактериальной терапии негоспитальной пневмонии
Пневмония и в XXI веке остается важной медико-социальной проблемой. Это обусловлено в первую очередь ее значительной распространенностью, достаточно высокими показателями инвалидизации и смертности, а также значительными экономическими потерями вследствие этого заболевания.

Загострення бронхіальної астми внаслідок ГРВІ та доцільність застосування монтелукасту
Бронхіальна астма (БА) – одне з найпоширеніших захворювань в усьому світі, яке характеризується значним несприятливим соціоекономічним впливом. Лікування БА спрямоване на зменшення кількості гострих нападів, попередження обмежень щоденної життєдіяльності, зниження ризику ускладнень, госпіталізації та смерті.

Саркопения при заболеваниях печени: от механизма развития к диагностике и лечению
Саркопения (от греч. sarx – тело, плоть, penia – снижение) представляет собой атрофическое дегенеративное изменение скелетных мышц, ассоциированное с возрастом и приводящее к постепенному уменьшению мышечной массы и ее силы. Саркопению длительное время рассматривали в качестве основного компонента недостаточного питания, который является частым осложнением цирроза печени (ЦП), оказывающим неблагоприятное влияние на клиническое течение заболевания и его исходы, включая выживаемость, качество жизни и развитие других осложнений.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №23 (444)

  Катаракта: лечение путем имплантации

  Гіпертрофія лівого шлуночка при артеріальній гіпертензії

  Нейроофтальмологія як вікно в мозок

  Еволюція контактних лінз

  Синдром красного глаза

  Тетяна Святенко: «З української дерматології зникає власне дерматологія»

 • Здоров’я України №22 (443)

  Ознаки та симптоми недостатності вітаміну D

  Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії

  Аспекти вибору між БРА та ІАПФ

  Микробиота, метаболический синдром, психоинтеллектуальное функционирование

  Загострення бронхіальної астми внаслідок ГРВІ та доцільність застосування монтелукасту

  Саркопения при заболеваниях печени

 • Здоров’я України №21 (442)

  Антибіотикорезистентність: небезпеки та шляхи вирішення

  Биомеханогенез нарушений осанки и патологии нижнечелюстного сустава

  Пероральні рослинні засоби для лікування остеоартриту

  Життя після автономізації: на чому спотикається первинна ланка?

  Герпевірусна інфекція в практиці лікаря-стоматолога

  Неврастенія та синдром хронічної втоми

 • Здоров’я України №20 (441)

  Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в регуляції артеріального тиску

  Принципы рациональной медикаментозной терапии пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца

  Сучасні можливості в профілактиці НІЗ: досягнення та перспективи

  Особенности диагностики и лечения атипичной пневмонии на амбулаторном этапе

  Стартова терапія респіраторних інфекцій у дорослих

 • Здоров’я України №19 (440)

  Ацетилцистеин как антиоксидант и дисульфидразрушающий агент

  Вплив аеробних вправ та вітаміну С на симптоматику в пацієнтів з алергійним ринітом

  Порівняння якості лікування пневмонії лікарями загальної практики та пульмонологами

  Шляхи підвищення ефективності і результатів лікування хворих на цукровий діабет

  Лікування хвороб щитоподібної залози в загальній практиці

   

больше обзоров