Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №17 (438)

Вересень 2018

Преимущества и недостатки различных спазмолитиков в лечении синдрома раздраженной кишки
Синдром раздраженной кишки (СРК) – гастроэнтерологическое заболевание, распространенность которого во взрослой популяции в разных странах варьирует в пределах 10-15%. Это наиболее частое проявление функциональной гастроинтестинальной патологии. СРК не представляет угрозы для жизни пациента, однако, будучи хроническим состоянием, значительно ухудшает ее качество.

История развития гигиены в Украине: роль и традиции украинских медиков
«Ломать не строить» – так гласит народная мудрость. Это может показаться банальным, но то, с какой легкостью в нашей стране уничтожается то, что нарабатывалось веками и успешно работало десятилетиями, не поддается никакой логике. Однажды в нашей истории мы это уже проходили, результат – голод, нищета, болезни. Сегодня картина аналогична: в ХХІ веке люди умирают от инфекций, с которыми было покончено в 20-е годы ХХ столетия. В связи с этим хочется напомнить историю зарождения и развития санитарной службы.

Хронічна хвороба нирок і гіперурикемія: можливості уратзнижувальної терапії
Хронічна хвороба нирок (ХХН) є ключовим фактором несприятливого прогнозу багатьох неінфекційних патологій, зокрема кардіоваскулярних захворювань і цукрового діабету. Небезпека ХХН пояснюється не лише прогресуванням хвороби нирок до термінальної стадії, а й ускладненнями внаслідок ниркової недостатності та підвищеного ризику судинних подій.

К вопросу о максимальной медикаментозной терапии глаукомы
Глаукома – тяжелое заболевание глаза, которое в случае позднего выявления, а также в отсутствие адекватного лечения приводит к неминуемой слепоте. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, количество глаукомных больных в мире колеблется в пределах от 60,5 до 105 млн, причем в ближайшие 10 лет может увеличиться еще на 10 млн.

Артеріальна гіпертензія: діагностика, немедикаментозні заходи
У статті проаналізовані актуальні аспекти доцільності впровадження в практику викладання дисципліни «загальна практика – сімейна медицина» на етапі додипломної освіти загальних положень європейських клінічних протоколів первинної медичної допомоги (Фінляндія) щодо артеріальної гіпертензії (АГ), алгоритмів клініко-лабораторної та інструментальної діагностики, немедикаментозних заходів ведення хворого на АГ.

Современные подходы к лечению кристаллурии: взгляд эксперта
Кристаллурия представляет собой повышенное содержание в моче кристаллических солевых остатков биологически активных кислот (мочевой, щавелевой, угольной, фосфорной и др.). Кристаллические частицы накапливаются в почечных лоханках и оседают на внутренних стенках мочевыводящих путей, что в сочетании с другими неблагоприятными факторами приводит к постепенному развитию мочекаменной болезни (МКБ).

Эффективность цитратной терапии у пациентов с мочекаменной болезнью
Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из самых распространенных урологических заболеваний. Цитратная терапия представляет собой научно обоснованный подход к лечению уратного нефролитиаза, а также является высокоэффективным методом метафилактики. Цитратный препарат Блемарен представляет собой буферную систему, в которую входят лимонная кислота и ее трехзамещенные соли – цитрат натрия и цитрат калия.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №23 (444)

  Катаракта: лечение путем имплантации

  Гіпертрофія лівого шлуночка при артеріальній гіпертензії

  Нейроофтальмологія як вікно в мозок

  Еволюція контактних лінз

  Синдром красного глаза

  Тетяна Святенко: «З української дерматології зникає власне дерматологія»

 • Здоров’я України №22 (443)

  Ознаки та симптоми недостатності вітаміну D

  Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії

  Аспекти вибору між БРА та ІАПФ

  Микробиота, метаболический синдром, психоинтеллектуальное функционирование

  Загострення бронхіальної астми внаслідок ГРВІ та доцільність застосування монтелукасту

  Саркопения при заболеваниях печени

 • Здоров’я України №21 (442)

  Антибіотикорезистентність: небезпеки та шляхи вирішення

  Биомеханогенез нарушений осанки и патологии нижнечелюстного сустава

  Пероральні рослинні засоби для лікування остеоартриту

  Життя після автономізації: на чому спотикається первинна ланка?

  Герпевірусна інфекція в практиці лікаря-стоматолога

  Неврастенія та синдром хронічної втоми

 • Здоров’я України №20 (441)

  Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в регуляції артеріального тиску

  Принципы рациональной медикаментозной терапии пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца

  Сучасні можливості в профілактиці НІЗ: досягнення та перспективи

  Особенности диагностики и лечения атипичной пневмонии на амбулаторном этапе

  Стартова терапія респіраторних інфекцій у дорослих

 • Здоров’я України №19 (440)

  Ацетилцистеин как антиоксидант и дисульфидразрушающий агент

  Вплив аеробних вправ та вітаміну С на симптоматику в пацієнтів з алергійним ринітом

  Порівняння якості лікування пневмонії лікарями загальної практики та пульмонологами

  Шляхи підвищення ефективності і результатів лікування хворих на цукровий діабет

  Лікування хвороб щитоподібної залози в загальній практиці

   

больше обзоров