Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №7 (223)

2018

Диагностика и лечение синкопальных состояний
В лекции приведены современные представления о причинах развития, диагностике, лечении и прогностическом значении синкопальных (обморочных) состояний, которые встречаются почти у половины населения. 

Петльові діуретики в лікуванні набрякового синдрому
На сьогодні для лікування набрякового синдрому, який виникає при різних захворюваннях, широко застосовують петльові діуретики. У статті проведено порівняння найпоширеніших петльових діуретиків, висвітлено особливості їх фармакокінетики та фармакодинаміки, клінічної ефективності при нирковій і серцевій недостатності та при цирозі печінки.

Лікування гіперхолестеринеміїї – чи є альтернатива традиційній терапіїї?
Атеросклеротичне ураження судин призводить до розвитку та прогресування таких хвороб як артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, гостре порушення мозкового кровообігу тощо. Для лікування атеросклерозу та його клінічних проявів використовують традиційні медикаментозні методи лікування (застосування статинів) та інші препарати, які впливають на різні ланки патогенезу атеросклеротичного процесу.

Рациональные подходы к диагностике и лечению нейроциркуляторной дистонии
В статье представлены данные о медико-социальной значимости проблемы нейроциркуляторной истонии (НЦД). Акутальность проблемы связана с существенным увеличением распространенности функциональных сердечно-сосудистых заболеваний, которые были зарегистрированы в последние годы.

Патогенетичне обґрунтування застосування метаболічної терапії у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця
У статті наведено результати вивчення клінічного перебігу, ліпідного спектра крові та варіабельності серцевого ритму в хворих на хронічні форми ІХС після використання в комплексному лікуванні метаболічної терапії (мексиору).

Скромна чарівність гістології
В античні часи та в епоху Відродження людське тіло вважалося ідеалом краси. Ще в V ст. до н.е. скульптор Поліклет із Аргоса пояснював це визначеними ним пропорціями. У XV ст. геніальний Леонаро да Вінчі доводив, що людське тіло прекрасне, тому що відповідає законам симетріх та принципу золотого перетину.

Другие номера издания
 • «Ліки України» №8 (224)

  Антибиотики и поражения печени: диагностика, лечение, профилактика

  Антагонисты альдостерона при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса

  Комбінована антигіпертензивна терапія за рекомендаціями Європейського товариства з гіпертензії та Європейського товариства кардіологів

  Терапевтичний потенціал тетраметилтетраазабіциклооктадіону при ідіопатичному пролапсі мітрального клапана

  Сравнительное рандомизированное контролируемое исследование влияния когнифена на синдром умеренного когнитивного расстройства у больных артериальной гипертензией  

 • «Ліки України» №7 (223)

  Диагностика и лечение синкопальных состояний

  Петльові діуретики в лікуванні набрякового синдрому

  Лікування гіперхолестеринеміїї – чи є альтернатива традиційній терапіїї?

  Рациональные подходы к диагностике и лечению нейроциркуляторной дистонии

  Скромна чарівність гістології

 • «Ліки України» №5-6 (221-222)

  Ятрогенный остеопороз

  Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта

  Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної, третинної медичної допомоги. Вірусний гепатит В у дорослих

  Динаміка ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді та показників функції нирок у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на фоні лікування фіксованою комбінацією мельдонію з гамма-бутиробетаїном

   

 • «Ліки України» №4 (220)

  Фармакотерапия острого бронхита   

  Моніторинг стану та лікування хворого з верифікованим гепатитом С із ускладненнями: власні клінічні спостереження

  Печінка в континуумі метаболічного синдрому  

  Синдром Такотсубо 

  Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

 • «Ліки України» №3 (219)

  Сердечно-сосудистые заболевания онкологических больных

  Нейроциркуляторная дистония: рациональные подходы к диагностике и лечению

  Фармакокинетический подход к персонализации антигипертензивной фармакотерапии

  Гіперурикемія та діуретична терапія – як не нашкодити пацієнту?

  На чому ґрунтується свідомий вибір психотропного препарату лікарем-інтерністом

больше обзоров