Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №7 (223)

2018

Диагностика и лечение синкопальных состояний

Петльові діуретики в лікуванні набрякового синдрому

Лікування гіперхолестеринеміїї – чи є альтернатива традиційній терапіїї?

Рациональные подходы к диагностике и лечению нейроциркуляторной дистонии
В статье представлены данные о медико-социальной значимости проблемы нейроциркуляторной истонии (НЦД). Акутальность проблемы связана с существенным увеличением распространенности функциональных сердечно-сосудистых заболеваний, которые были зарегистрированы в последние годы.

Патогенетичне обґрунтування застосування метаболічної терапії у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця
У статті наведено результати вивчення клінічного перебігу, ліпідного спектра крові та варіабельності серцевого ритму в хворих на хронічні форми ІХС після використання в комплексному лікуванні метаболічної терапії (мексиору).

Скромна чарівність гістології
В античні часи та в епоху Відродження людське тіло вважалося ідеалом краси. Ще в V ст. до н.е. скульптор Поліклет із Аргоса пояснював це визначеними ним пропорціями. У XV ст. геніальний Леонаро да Вінчі доводив, що людське тіло прекрасне, тому що відповідає законам симетріх та принципу золотого перетину.

Другие номера издания
 • «Ліки України» №7 (223)

  Диагностика и лечение синкопальных состояний

  Петльові діуретики в лікуванні набрякового синдрому

  Лікування гіперхолестеринеміїї – чи є альтернатива традиційній терапіїї?

  Рациональные подходы к диагностике и лечению нейроциркуляторной дистонии

  Скромна чарівність гістології

 • «Ліки України» №5-6 (221-222)

  Ятрогенный остеопороз

  Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта

  Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної, третинної медичної допомоги. Вірусний гепатит В у дорослих

  Динаміка ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді та показників функції нирок у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на фоні лікування фіксованою комбінацією мельдонію з гамма-бутиробетаїном

   

 • «Ліки України» №4 (220)

  Фармакотерапия острого бронхита   

  Моніторинг стану та лікування хворого з верифікованим гепатитом С із ускладненнями: власні клінічні спостереження

  Печінка в континуумі метаболічного синдрому  

  Синдром Такотсубо 

  Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

 • «Ліки України» №3 (219)

  Сердечно-сосудистые заболевания онкологических больных

  Нейроциркуляторная дистония: рациональные подходы к диагностике и лечению

  Фармакокинетический подход к персонализации антигипертензивной фармакотерапии

  Гіперурикемія та діуретична терапія – як не нашкодити пацієнту?

  На чому ґрунтується свідомий вибір психотропного препарату лікарем-інтерністом

 • «Ліки України» №2 (218)

  Сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность: современное состояние проблемы

  Хронічне запалення в ґенезі анемії хронічних захворювань

  Стратегия комбинированной нейро-, геро- и ангиопротекции при хронической ишемии головного мозга

  Клінічне значення ехокардіографії при обстеженні хворих на гострий інфаркт міокарда

  Особые состояния миокарда при ишемии

больше обзоров