Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №3 (219)

2018

Сердечно-сосудистые заболевания онкологических больных
Развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) относится к наиболее частым побочным эффектам лечения пациентов с онкопатологией в результате токсического влияния противоопухолевого лечения на функцию и строение сердца или в результате ускоренного развития ССЗ при уже имеющихся сердечно-сосудистых факторах риска.

Нейроциркуляторная дистония: рациональные подходы к диагностике и лечению
В статье представлены данные о медико-социальной значимости проблемы нейроциркуляторной дистонии (НЦД). Актуальность проблемы связана с существенным увеличением распространенности функциональных сердечно-сосудистых заболеваний, которые были зарегистрированы в последние годы. НЦД наиболее часто поражает  молодых людей трудоспособного возраста, страдающих от системного нейрогенного дисбаланса в организме. Заболевание отрицательно влияет на качество жизни.

Фармакокинетический подход к персонализации антигипертензивной фармакотерапии
Проведено исследование, посвященное оценке влияния фенотипа окислительного метаболизма на выраженность фармакодинамического эффекта на фоне применения комбинированной гипотензивной терапии у больных артериальной гипертензией высокого и очень высокого риска.

Гіперурикемія та діуретична терапія – як не нашкодити пацієнту?
Гіперурикемія це порушення обміну сечової кислоти, яке може стати передумовою для розвитку подагри. Вона може бути первинною (ідіоматичною) або вторинною (набутою), обидва ці типи гіперурикемії можуть бути результатом збільшення продукції або зменшення виведення з організму сечової кислоти.  Такий патологічний стан може стати самостійним пре диктором розвитку серцево-судинних захворювань, а також призвести до фатальних наслідків артеріальної гіпертензії або ішемічної хвороби серця.

На чому ґрунтується свідомий вибір психотропного препарату лікарем-інтерністом
Актуальність проблеми надання допомоги пацієнтам з депресивними і тривожними розладами в первинній медичній мережі невпинно зростає, що великою мірою обумовлено високою коморбідністю багатьох хронічних неінфекційних захворювань із цими психічними розладами. Коморбідність соматичної та психічної патології потребує спільних зусиль психіатрів і лікарів- інтерністів, а терапевтична тактика залежить від того, яка патологія на даному етапі є провідною.

Другие номера издания
 • «Ліки України» №8 (224)

  Антибиотики и поражения печени: диагностика, лечение, профилактика

  Антагонисты альдостерона при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса

  Комбінована антигіпертензивна терапія за рекомендаціями Європейського товариства з гіпертензії та Європейського товариства кардіологів

  Терапевтичний потенціал тетраметилтетраазабіциклооктадіону при ідіопатичному пролапсі мітрального клапана

  Сравнительное рандомизированное контролируемое исследование влияния когнифена на синдром умеренного когнитивного расстройства у больных артериальной гипертензией  

 • «Ліки України» №7 (223)

  Диагностика и лечение синкопальных состояний

  Петльові діуретики в лікуванні набрякового синдрому

  Лікування гіперхолестеринеміїї – чи є альтернатива традиційній терапіїї?

  Рациональные подходы к диагностике и лечению нейроциркуляторной дистонии

  Скромна чарівність гістології

 • «Ліки України» №5-6 (221-222)

  Ятрогенный остеопороз

  Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта

  Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної, третинної медичної допомоги. Вірусний гепатит В у дорослих

  Динаміка ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді та показників функції нирок у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на фоні лікування фіксованою комбінацією мельдонію з гамма-бутиробетаїном

   

 • «Ліки України» №4 (220)

  Фармакотерапия острого бронхита   

  Моніторинг стану та лікування хворого з верифікованим гепатитом С із ускладненнями: власні клінічні спостереження

  Печінка в континуумі метаболічного синдрому  

  Синдром Такотсубо 

  Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

 • «Ліки України» №3 (219)

  Сердечно-сосудистые заболевания онкологических больных

  Нейроциркуляторная дистония: рациональные подходы к диагностике и лечению

  Фармакокинетический подход к персонализации антигипертензивной фармакотерапии

  Гіперурикемія та діуретична терапія – як не нашкодити пацієнту?

  На чому ґрунтується свідомий вибір психотропного препарату лікарем-інтерністом

больше обзоров