Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №5 (426)

Березень 2018

Менш поширені причини екзокринної недостатності підшлункової залози
Підшлункова залоза (ПЗ) – орган з подвійною функцією, що має екзокринний та ендокринний компоненти, необхідні для перетравлювання, всмоктування і метаболізму нутрієнтів. Нормальне травлення забезпечується екзокринною функцією ПЗ шляхом гідролізу макронутрієнтів панкреатичними ферментами – ліпазою, амілазою та протеазами (трипсином, хімотрипсином). Екзокринна недостатність ПЗ (ЕНПЗ), що розглядається як наявність мальдигестії та мальаборбції нутрієнтів, є наслідком первинної втрати функціональної паренхіми та/або вторинного порушення зовнішньосекреторної функції ПЗ і недостатньої активності панкреатичних ферментів. Єдиного визначення ЕНПЗ немає; зазвичай під ЕНПЗ розуміють зменшення виходу панкреатичних ферментів <10% від необхідного для нормального травлення. Клінічні прояви ЕНПЗ можуть значно варіювати залежно від причини цього стану, стадії захворювання, дієти та інших факторів.

Профессор Сердар Турхал: «Оптимальным методом предупреждения онкологических заболеваний является создание индивидуальной профилактической программы»
Ранняя диагностика онкологических заболеваний позволяет своевременно начать лечение и достичь лучших результатов. О возможностях комплексного обследования с целью скрининга онкологических заболеваний «Онко check-up» рассказывает глава Отделения медицинской онкологии Европейского союза медицинских специалистов, президент Турецкого общества медицинской онкологии, медицинский онколог клиники «Анадолу» (Стамбул, Турция), профессор Сердар Турхал.

Особливості коморбідного перебігу хронічного панкреатиту та вірусного гепатиту С у загальноклінічній практиці
Хронічний панкреатит є однією з найактуальніших проблем у сучасній гастроентерології. Його лікування становить значні труднощі через низьку ефективність, що призводить до погіршення якості життя пацієнтів найбільш працездатного віку. Відзначається загальносвітова тенденція до збільшення захворюваності на панкреатит, при цьому в різних країнах середній вік пацієнтів на момент встановлення діагнозу зменшився з 50 до 39 років, а первинна інвалідизація хворих сягає 15%. В останні роки все більше уваги приділяється інфекційному агенту, вплив якого може призвести до розвитку запального процесу в підшлунковій залозі (ПЗ). Причинами запалення можуть бути епідемічний паротит, вірус гепатиту, ентеровіруси, аденовірус, віруси Коксакі, мікоплазмоз, сальмонельоз, гельмінтоз та інші інфекції. На сьогодні є мало даних про вплив на ПЗ інфекційних агентів. Особливо актуальним питанням є ураження ПЗ вірусами гепатиту, поширеність якого останнім часом значно зросла.

Біль у стоматологічній практиці
Больовий синдром найчастіше зустрічається в практичній діяльності лікаря-стоматолога, що зумовлено особливостями іннервації голови, шиї та щелепно-лицевої ділянки, як-от: висока щільність рецепторів поверхні шкіри та слизової оболонки порожнини рота, іннервація анатомічних органів, зубів, значна кількість у ділянці голови та шиї черепно-мозкових нервів, а також різноманітних Að-, Aß-, C-волокон і симпатичних волокон, що передають больові імпульси.

Система «теломеры-теломераза» как молекулярно-генетический индикатор старения у человека
Достижения медицинской науки за последние 100 лет почти удвоили продолжительность жизни населения в развитых странах. Так, ожидаемая продолжительность жизни в 2015 г. составляла 71,4 года (73,8 года для женщин и 69,1 года для мужчин). В период между 2000 и 2015 гг. средняя продолжительность жизни увеличилась на 5 лет, что является самым быстрым ростом с 1960-х гг. По статистическим оценкам, этот бум долголетия приведет к тому, что к 2025 г. численность популяции людей в возрасте старше 60 лет достигнет 1,2 млрд.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №13-14 (434-435)

  Катаракта: проблема и решение

  Європейські стандарти діагностики та лікування глаукоми в Україні

  Нейропротекторная терапия открытоугольной глаукомы

  Доступность кардиометаболической терапии как фактор успеха в контроле над стенокардией

  Риносинуситы купального сезона (марисинуситы)

  Жовчні камені: спостерігати чи втручатися?

 • Здоров’я України №11-12 (432-433)

  Герпетичне ураження нервової системи

  Синдром хронической усталости: патогенез и диагностика

  Эволюция современной аллергологии

  Бар’єрна дисфункція при шкірних формах алергії

  Надлежащая терапия сахарного диабета 2 типа

  Оспа Африкановна – история борьбы и победы

  Онколог Иван Теодосиевич Шевченко: штрихи героического пути

 • Здоров’я України №10 (431)

  Дерматологические признаки внутренних заболеваний

  Роль зволожуючих засобів у лікуванні різних видів дерматиту

  Артериальная гипертензия и заболевания почек

  Підшлункова залоза і старіння: систематичний огляд доказів

  Ішемічна хвороба серця в жінок

  Негоспітальна пневмонія у дорослих

  Инфекции мочевыделительной системы: пути повышения комплайенса к терапии у женщин

 • Здоров’я України №9 (430)

  Рецидивирующие инфекции мочеполовых путей у женщин

  Генетика і спадковість: нові можливості, досягнення, перспективи

  Діагностика та стандарти лікування суправентрикулярних тахіаритмій

  Фибрилляция предсердий при сердечной недостаточности: терапевтический вызов современности

  Современный взгляд на атерогенез. Как предотвратить катастрофу?

  Стратегия неотложной помощи при гипертоническом кризе

  Хвороба від котячих подряпин: складнощі діагностики і лікування

 • Здоров’я України №8 (429)

  Офтальмологические системы доставки для антибиотикотерапии

  Фиксированные комбинации в терапии глаукомы

  Організація та стан надання спеціалізованої допомоги потерпілим з опіками очей в Україні

  Терапия пациентов с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью: современное состояние проблемы

  Первичная профилактика статинами у пожилых: положения действующих руководств

  Терапия астенического синдрома с позиций доказательной медицины

  Активність лікарських рослин при гелікобактерасоційованих хворобах

больше обзоров