Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №1 (422)

Січень 2018

Гіперурикемія як фактор ризику та терапевтична мішень: що нового?
Сечова кислота (СК) вважалася біологічно інертним продуктом пуринового метаболізму, аж поки на початку XIX ст. не було встановлено, що підвищені рівні СК є причиною подагри. Наразі відомо, що, незважаючи на помірну антиоксидантну активність СК, гіперурикемія є потенційно шкідливим станом, оскільки сприяє преципітації кристалів СК у суглобах, інших тканинах і сечових шляхах із розвитком таких ускладнень, як подагра, нефролітіаз і хронічна нефропатія. Крім цих добре відомих захворювань, гіперурикемія асоціюється з артеріальною гіпертензією (АГ), цукровим діабетом (ЦД), метаболічним синдромом і кардіоваскулярними розладами, а отже, є перспективною терапевтичною мішенню.

Фармакологическая цитопротекция в условиях гипоксии
Цереброваскулярная патология (ЦВП) и нарушения мозгового кровообращения – основные причины заболеваемости и смертности в развитых странах. Проблема ЦВП актуальна и для Украины. Так, в нашей стране смертность по причине данного патологического состояния в 2015 г. составила 186,8 случая на 100 тыс. населения. Качественная медицинская помощь таким пациентам (с острыми и с хроническими нарушениями мозгового кровообращения – ХНМК) должна быть основана на эффективной фармакотерапии.

Комбинированная антигипертензивная терапия — оптимальный подход к лечению больных гипертонической болезнью
Эффективный контроль артериального давления (АД) – достижение и поддержание целевого АД <140/90 мм рт. ст. – на популяционном уровне является актуальной проблемой современной кардиологии. Количество пациентов, которые лечатся результативно, в развитых государствах таких как США, Канада, Германия, Великобритания, Чехия, составляет около 50%. Ситуация в нашей стране выглядит куда менее оптимистично: по данным исследования BP CARE, только 16,4% украинцев с артериальной гипертензией (АГ) достигают целевого уровня АД. По результатам последнего эпидемиологического исследования, проведенного в ГУ ННЦ «Институт кардиологии им. Н. Д. Стражеско» НАМН Украины, в 2015 г. этот показатель в городской популяции равнялся 18%.

Лечебное питание и современная кардиореабилитация: факты и противоречия
Первые предпосылки к появлению кардиологической реабилитации появились в 50-60 гг. прошлого века; ее активному и успешному внедрению в практическое здравоохранение способствовали Всемирная организация здравоохранения, авторитетные медицинские международные организации и политика, проводимая экономически развитыми странами.

Лікування анафілаксії на первинній ланці
Анафілаксія – це важка генералізована чи системна реакція гіперчутливості, що загрожує життю. Усі рекомендації щодо анафілаксії підкреслюють тяжкість епізодів цього стану та супутній ризик смерті. Оскільки анафілаксія характеризується швидким розвитком порушень дихання та кровообігу, боротися з нею слід також максимально швидко. Проте цей стан часто важко розпізнати через варіабельність діагностичних критеріїв, що призводить до відстрочення призначення правильного лікування та збільшення ризику смерті.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №8 (429)

  Офтальмологические системы доставки для антибиотикотерапии

  Фиксированные комбинации в терапии глаукомы

  Організація та стан надання спеціалізованої допомоги потерпілим з опіками очей в Україні

  Терапия пациентов с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью: современное состояние проблемы

  Первичная профилактика статинами у пожилых: положения действующих руководств

  Терапия астенического синдрома с позиций доказательной медицины

  Активність лікарських рослин при гелікобактерасоційованих хворобах

 • Здоров’я України №7 (428)

  Инновационные технологии в борьбе с курением: чему нас учит международный опыт

  Взаємодія сімейного лікаря та невролога: де межа компетенцій?

  НПВП-риски и выбор безопасной терапии

  Сімейно орієнтована медицина: сучасний стан і майбутні напрями педіатричної допомоги

  Дифференциальная диагностика тромбоцитозов

 • Здоров’я України №6 (427)

  Первинний гiперпаратиреоз: реалiї сьогодення

  Диабетическая полинейропатия

  Современные рекомендации по лечению гипотиреоза: положения, сформулированные Британской ассоциацией щитовидной железы

  Особенности современной медикаментозной коррекции D-дефицита

  Біль та запальні процеси в стоматології: вибір оптимального лікарського засобу

 • Здоров’я України №5 (426)

  Менш поширені причини екзокринної недостатності підшлункової залози

  Профессор Сердар Турхал: «Оптимальным методом предупреждения онкозаболеваний является создание индивидуальной профилактической программы»

  Особливості коморбідного перебігу хронічного панкреатиту та вірусного гепатиту С у загальноклінічній практиці

  Біль у стоматологічній практиці

  Система «теломеры-теломераза» как молекулярно-генетический индикатор старения у человека

 • Здоров’я України №4 (425)

  Патогенетическая терапия диарейного синдрома у детей и подростков

  Гепатотоксичність у дерматологічній практиці

  Сучасний підхід до корекції порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу

  Взаємозв’язок між індексом маси тіла та тяжкістю псоріазу

  Зуд – симптом в дерматологии и в клинике внутренних заболеваний

  Медицина в академічній мантії: момент істини

больше обзоров