Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №1 (422)

Січень 2018

Гіперурикемія як фактор ризику та терапевтична мішень: що нового?
Сечова кислота (СК) вважалася біологічно інертним продуктом пуринового метаболізму, аж поки на початку XIX ст. не було встановлено, що підвищені рівні СК є причиною подагри. Наразі відомо, що, незважаючи на помірну антиоксидантну активність СК, гіперурикемія є потенційно шкідливим станом, оскільки сприяє преципітації кристалів СК у суглобах, інших тканинах і сечових шляхах із розвитком таких ускладнень, як подагра, нефролітіаз і хронічна нефропатія. Крім цих добре відомих захворювань, гіперурикемія асоціюється з артеріальною гіпертензією (АГ), цукровим діабетом (ЦД), метаболічним синдромом і кардіоваскулярними розладами, а отже, є перспективною терапевтичною мішенню.

Фармакологическая цитопротекция в условиях гипоксии
Цереброваскулярная патология (ЦВП) и нарушения мозгового кровообращения – основные причины заболеваемости и смертности в развитых странах. Проблема ЦВП актуальна и для Украины. Так, в нашей стране смертность по причине данного патологического состояния в 2015 г. составила 186,8 случая на 100 тыс. населения. Качественная медицинская помощь таким пациентам (с острыми и с хроническими нарушениями мозгового кровообращения – ХНМК) должна быть основана на эффективной фармакотерапии.

Комбинированная антигипертензивная терапия — оптимальный подход к лечению больных гипертонической болезнью
Эффективный контроль артериального давления (АД) – достижение и поддержание целевого АД <140/90 мм рт. ст. – на популяционном уровне является актуальной проблемой современной кардиологии. Количество пациентов, которые лечатся результативно, в развитых государствах таких как США, Канада, Германия, Великобритания, Чехия, составляет около 50%. Ситуация в нашей стране выглядит куда менее оптимистично: по данным исследования BP CARE, только 16,4% украинцев с артериальной гипертензией (АГ) достигают целевого уровня АД. По результатам последнего эпидемиологического исследования, проведенного в ГУ ННЦ «Институт кардиологии им. Н. Д. Стражеско» НАМН Украины, в 2015 г. этот показатель в городской популяции равнялся 18%.

Лечебное питание и современная кардиореабилитация: факты и противоречия
Первые предпосылки к появлению кардиологической реабилитации появились в 50-60 гг. прошлого века; ее активному и успешному внедрению в практическое здравоохранение способствовали Всемирная организация здравоохранения, авторитетные медицинские международные организации и политика, проводимая экономически развитыми странами.

Лікування анафілаксії на первинній ланці
Анафілаксія – це важка генералізована чи системна реакція гіперчутливості, що загрожує життю. Усі рекомендації щодо анафілаксії підкреслюють тяжкість епізодів цього стану та супутній ризик смерті. Оскільки анафілаксія характеризується швидким розвитком порушень дихання та кровообігу, боротися з нею слід також максимально швидко. Проте цей стан часто важко розпізнати через варіабельність діагностичних критеріїв, що призводить до відстрочення призначення правильного лікування та збільшення ризику смерті.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №23 (444)

  Катаракта: лечение путем имплантации

  Гіпертрофія лівого шлуночка при артеріальній гіпертензії

  Нейроофтальмологія як вікно в мозок

  Еволюція контактних лінз

  Синдром красного глаза

  Тетяна Святенко: «З української дерматології зникає власне дерматологія»

 • Здоров’я України №22 (443)

  Ознаки та симптоми недостатності вітаміну D

  Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії

  Аспекти вибору між БРА та ІАПФ

  Микробиота, метаболический синдром, психоинтеллектуальное функционирование

  Загострення бронхіальної астми внаслідок ГРВІ та доцільність застосування монтелукасту

  Саркопения при заболеваниях печени

 • Здоров’я України №21 (442)

  Антибіотикорезистентність: небезпеки та шляхи вирішення

  Биомеханогенез нарушений осанки и патологии нижнечелюстного сустава

  Пероральні рослинні засоби для лікування остеоартриту

  Життя після автономізації: на чому спотикається первинна ланка?

  Герпевірусна інфекція в практиці лікаря-стоматолога

  Неврастенія та синдром хронічної втоми

 • Здоров’я України №20 (441)

  Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в регуляції артеріального тиску

  Принципы рациональной медикаментозной терапии пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца

  Сучасні можливості в профілактиці НІЗ: досягнення та перспективи

  Особенности диагностики и лечения атипичной пневмонии на амбулаторном этапе

  Стартова терапія респіраторних інфекцій у дорослих

 • Здоров’я України №19 (440)

  Ацетилцистеин как антиоксидант и дисульфидразрушающий агент

  Вплив аеробних вправ та вітаміну С на симптоматику в пацієнтів з алергійним ринітом

  Порівняння якості лікування пневмонії лікарями загальної практики та пульмонологами

  Шляхи підвищення ефективності і результатів лікування хворих на цукровий діабет

  Лікування хвороб щитоподібної залози в загальній практиці

   

больше обзоров