Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №1 (422)

Січень 2018

Гіперурикемія як фактор ризику та терапевтична мішень: що нового?
Сечова кислота (СК) вважалася біологічно інертним продуктом пуринового метаболізму, аж поки на початку XIX ст. не було встановлено, що підвищені рівні СК є причиною подагри. Наразі відомо, що, незважаючи на помірну антиоксидантну активність СК, гіперурикемія є потенційно шкідливим станом, оскільки сприяє преципітації кристалів СК у суглобах, інших тканинах і сечових шляхах із розвитком таких ускладнень, як подагра, нефролітіаз і хронічна нефропатія. Крім цих добре відомих захворювань, гіперурикемія асоціюється з артеріальною гіпертензією (АГ), цукровим діабетом (ЦД), метаболічним синдромом і кардіоваскулярними розладами, а отже, є перспективною терапевтичною мішенню.

Фармакологическая цитопротекция в условиях гипоксии
Цереброваскулярная патология (ЦВП) и нарушения мозгового кровообращения – основные причины заболеваемости и смертности в развитых странах. Проблема ЦВП актуальна и для Украины. Так, в нашей стране смертность по причине данного патологического состояния в 2015 г. составила 186,8 случая на 100 тыс. населения. Качественная медицинская помощь таким пациентам (с острыми и с хроническими нарушениями мозгового кровообращения – ХНМК) должна быть основана на эффективной фармакотерапии.

Комбинированная антигипертензивная терапия — оптимальный подход к лечению больных гипертонической болезнью
Эффективный контроль артериального давления (АД) – достижение и поддержание целевого АД <140/90 мм рт. ст. – на популяционном уровне является актуальной проблемой современной кардиологии. Количество пациентов, которые лечатся результативно, в развитых государствах таких как США, Канада, Германия, Великобритания, Чехия, составляет около 50%. Ситуация в нашей стране выглядит куда менее оптимистично: по данным исследования BP CARE, только 16,4% украинцев с артериальной гипертензией (АГ) достигают целевого уровня АД. По результатам последнего эпидемиологического исследования, проведенного в ГУ ННЦ «Институт кардиологии им. Н. Д. Стражеско» НАМН Украины, в 2015 г. этот показатель в городской популяции равнялся 18%.

Лечебное питание и современная кардиореабилитация: факты и противоречия
Первые предпосылки к появлению кардиологической реабилитации появились в 50-60 гг. прошлого века; ее активному и успешному внедрению в практическое здравоохранение способствовали Всемирная организация здравоохранения, авторитетные медицинские международные организации и политика, проводимая экономически развитыми странами.

Лікування анафілаксії на первинній ланці
Анафілаксія – це важка генералізована чи системна реакція гіперчутливості, що загрожує життю. Усі рекомендації щодо анафілаксії підкреслюють тяжкість епізодів цього стану та супутній ризик смерті. Оскільки анафілаксія характеризується швидким розвитком порушень дихання та кровообігу, боротися з нею слід також максимально швидко. Проте цей стан часто важко розпізнати через варіабельність діагностичних критеріїв, що призводить до відстрочення призначення правильного лікування та збільшення ризику смерті.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №2 (423)

  Антисептики для обробки пролежнів

  Застосування комплексної нейропротекції при ішемічних інсультах та інших неврологічних порушеннях

  Стандарты диагностики глютензависимых заболеваний

  Пацієнт із лихоманкою в амбулаторній практиці

  Дисфункция щитовидной железы и система гемостаза

  Трепанация черепа: подражание Творцу сквозь века

 • Здоров’я України №1 (422)

  Гіперурикемія як фактор ризику та терапевтична мішень: що нового?

  Фармакологическая цитопротекция в условиях гипоксии

  Комбинированная антигипертензивная терапия — оптимальный подход к лечению больных гипертонической болезнью

  Лечебное питание и современная кардиореабилитация: факты и противоречия

  Лікування анафілаксії на первинній ланці

 • Здоров’я України №24 (421)

  Застосування периферичних венозних катетерів у клінічній практиці медичної сестри

  В поиске идеального антифибротического препарата: как сказать «нет» фиброзу печени?

  Можливості фітотерапії в лікуванні хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів

  Роль лікаря загальної практики – сімейної медицини у веденні пацієнта з раком легені

  Железодефицит в практике семейного врача

  Що нового в арсеналі топічних засобів для лікування алергодерматозів?

 • Здоров’я України №23 (420)

  Топічні нестероїдні протизапальні засоби: фармацевтичний та клініко-фармакологічний аспекти

  Принципы и инструменты фармакопрофилактики стресс-зависимой патологии в общемедицинской практике

  Респіраторні інфекції в терапевтичній практиці: розбір клінічних випадків

  Выдающийся дар и оборванная жизнь…

  Антибиотикорезистентность возбудителей внутрибольничных инфекций в Украине: взгляд экспертов

 • Здоров’я України №22 (419)

  Законодавче регулювання страхування медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків

  Відміна низькодозової терапії АСК і ризик кардіоваскулярних подій

  Дифференциация и активация остеокластов

  Новые аспекты клинического применения УДХК: выходя за грани гепатопротекции

  К вопросу о кератозах

   

больше обзоров