Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №1 (422)

Січень 2018

Гіперурикемія як фактор ризику та терапевтична мішень: що нового?
Сечова кислота (СК) вважалася біологічно інертним продуктом пуринового метаболізму, аж поки на початку XIX ст. не було встановлено, що підвищені рівні СК є причиною подагри. Наразі відомо, що, незважаючи на помірну антиоксидантну активність СК, гіперурикемія є потенційно шкідливим станом, оскільки сприяє преципітації кристалів СК у суглобах, інших тканинах і сечових шляхах із розвитком таких ускладнень, як подагра, нефролітіаз і хронічна нефропатія. Крім цих добре відомих захворювань, гіперурикемія асоціюється з артеріальною гіпертензією (АГ), цукровим діабетом (ЦД), метаболічним синдромом і кардіоваскулярними розладами, а отже, є перспективною терапевтичною мішенню.

Фармакологическая цитопротекция в условиях гипоксии
Цереброваскулярная патология (ЦВП) и нарушения мозгового кровообращения – основные причины заболеваемости и смертности в развитых странах. Проблема ЦВП актуальна и для Украины. Так, в нашей стране смертность по причине данного патологического состояния в 2015 г. составила 186,8 случая на 100 тыс. населения. Качественная медицинская помощь таким пациентам (с острыми и с хроническими нарушениями мозгового кровообращения – ХНМК) должна быть основана на эффективной фармакотерапии.

Комбинированная антигипертензивная терапия — оптимальный подход к лечению больных гипертонической болезнью
Эффективный контроль артериального давления (АД) – достижение и поддержание целевого АД <140/90 мм рт. ст. – на популяционном уровне является актуальной проблемой современной кардиологии. Количество пациентов, которые лечатся результативно, в развитых государствах таких как США, Канада, Германия, Великобритания, Чехия, составляет около 50%. Ситуация в нашей стране выглядит куда менее оптимистично: по данным исследования BP CARE, только 16,4% украинцев с артериальной гипертензией (АГ) достигают целевого уровня АД. По результатам последнего эпидемиологического исследования, проведенного в ГУ ННЦ «Институт кардиологии им. Н. Д. Стражеско» НАМН Украины, в 2015 г. этот показатель в городской популяции равнялся 18%.

Лечебное питание и современная кардиореабилитация: факты и противоречия
Первые предпосылки к появлению кардиологической реабилитации появились в 50-60 гг. прошлого века; ее активному и успешному внедрению в практическое здравоохранение способствовали Всемирная организация здравоохранения, авторитетные медицинские международные организации и политика, проводимая экономически развитыми странами.

Лікування анафілаксії на первинній ланці
Анафілаксія – це важка генералізована чи системна реакція гіперчутливості, що загрожує життю. Усі рекомендації щодо анафілаксії підкреслюють тяжкість епізодів цього стану та супутній ризик смерті. Оскільки анафілаксія характеризується швидким розвитком порушень дихання та кровообігу, боротися з нею слід також максимально швидко. Проте цей стан часто важко розпізнати через варіабельність діагностичних критеріїв, що призводить до відстрочення призначення правильного лікування та збільшення ризику смерті.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №13-14 (434-435)

  Катаракта: проблема и решение

  Європейські стандарти діагностики та лікування глаукоми в Україні

  Нейропротекторная терапия открытоугольной глаукомы

  Доступность кардиометаболической терапии как фактор успеха в контроле над стенокардией

  Риносинуситы купального сезона (марисинуситы)

  Жовчні камені: спостерігати чи втручатися?

 • Здоров’я України №11-12 (432-433)

  Герпетичне ураження нервової системи

  Синдром хронической усталости: патогенез и диагностика

  Эволюция современной аллергологии

  Бар’єрна дисфункція при шкірних формах алергії

  Надлежащая терапия сахарного диабета 2 типа

  Оспа Африкановна – история борьбы и победы

  Онколог Иван Теодосиевич Шевченко: штрихи героического пути

 • Здоров’я України №10 (431)

  Дерматологические признаки внутренних заболеваний

  Роль зволожуючих засобів у лікуванні різних видів дерматиту

  Артериальная гипертензия и заболевания почек

  Підшлункова залоза і старіння: систематичний огляд доказів

  Ішемічна хвороба серця в жінок

  Негоспітальна пневмонія у дорослих

  Инфекции мочевыделительной системы: пути повышения комплайенса к терапии у женщин

 • Здоров’я України №9 (430)

  Рецидивирующие инфекции мочеполовых путей у женщин

  Генетика і спадковість: нові можливості, досягнення, перспективи

  Діагностика та стандарти лікування суправентрикулярних тахіаритмій

  Фибрилляция предсердий при сердечной недостаточности: терапевтический вызов современности

  Современный взгляд на атерогенез. Как предотвратить катастрофу?

  Стратегия неотложной помощи при гипертоническом кризе

  Хвороба від котячих подряпин: складнощі діагностики і лікування

 • Здоров’я України №8 (429)

  Офтальмологические системы доставки для антибиотикотерапии

  Фиксированные комбинации в терапии глаукомы

  Організація та стан надання спеціалізованої допомоги потерпілим з опіками очей в Україні

  Терапия пациентов с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью: современное состояние проблемы

  Первичная профилактика статинами у пожилых: положения действующих руководств

  Терапия астенического синдрома с позиций доказательной медицины

  Активність лікарських рослин при гелікобактерасоційованих хворобах

больше обзоров