Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №24 (421)

Грудень 2017

Застосування периферичних венозних катетерів у клінічній практиці медичної сестри
Катетеризація судинного русла є рутинною медичною маніпуляцією. За один рік у світі встановлюється понад 500 млн периферичних венозних катетерів (ПВК). Найчастіше цей метод застосовується у відділеннях анестезіології та реанімації, хірургічних відділеннях різного профілю. Здійснення внутрішньовенної терапії через ПВК має переваги як для медичних працівників, так і для пацієнтів: надійний та якісний венозний доступ, можливість швидкого та ефективного введення точної дози лікарських препаратів, економія часу медичного персоналу, що витрачається на венепункції в разі частих внутрішньовенних ін’єкцій. Застосування ПВК також мінімізує психологічне навантаження на хворого, забезпечує рухову активність і комфорт пацієнта.

Клинический случай: патологическая усталость, ночная потливость, генерализованная лимфоаденопатия – ваше мнение?
Представляем вниманию читателей клинический случай, опубликованный в авторитетном издании The New England Journal of Medicine.

В поиске идеального антифибротического препарата: как сказать «нет» фиброзу печени?
Проблема хронических поражений печени считается одной из основных и самых сложных в гастроэнтерологии. Неалкогольная жировая болезнь печени, хронические вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени являются наиболее распространенными заболеваниями, провоцирующими развитие фиброза, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы.

Можливості фітотерапії в лікуванні хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів
Сьогодні проблема лікування хронічних дифузних захворювань печінки та порушень з боку жовчовивідних шляхів є однією з найактуальніших у сучасній клініці внутрішніх хвороб. При цьому арсенал фармацевтичних засобів, які застосовуються в лікуванні серцево-судинної та бронхолегеневої патології, в десятки разів більший порівняно з таким у гепатології. Недостатня ефективність терапії пацієнтів з ураженнями гепатобіліарної системи зумовлена також функціональними особливостями останньої, зокрема функцією знешкодження ендогенних метаболітів, які можуть перетворитися на гепатотоксичні речовини. Ці особливості обґрунтовують доцільність застосування засобів натурального походження, в першу чергу фітопрепаратів, у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки.

Роль лікаря загальної практики – сімейної медицини у веденні пацієнта з раком легені
Рак легені (РЛ) – пухлина, що розвивається з епітеліальної тканини бронхів або альвеол, невелика частина має мезенхімальну і нейрогенну природу (мезотеліоми плеври, саркоми, нейробластоми). На сьогодні ця патологія посідає перше місце в структурі онкологічних захворювань. Частота РЛ у чоловіків віком 48-77 років вища, ніж у жінок. Підступність захворювання полягає в тому, що пухлина на ранній стадії здебільшого не викликає жодних симптомів, що значно погіршує прогноз та є причиною високої смертності.

Железодефицит в практике семейного врача
Железодефицит относится к числу наиболее актуальных и глобальных проблем современной медицины. Согласно последним статистическим данным, около 2 млрд людей (≥30% населения земного шара) страдают этой патологией.

Що нового в арсеналі топічних засобів для лікування алергодерматозів?
Топічні кортикостероїди (ТКС) залишаються провідним патогенетичним методом лікування алергодерматозів. ТКС здійснюють виражений протизапальний ефект при алергічному запаленні за рахунок гальмування вивільнення медіаторів запалення, пригнічення міграції та проліферації клітин у ділянці ураження.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №6 (427)

  Первинний гiперпаратиреоз: реалiї сьогодення

  Диабетическая полинейропатия

  Современные рекомендации по лечению гипотиреоза: положения, сформулированные Британской ассоциацией щитовидной железы

  Особенности современной медикаментозной коррекции D-дефицита

  Біль та запальні процеси в стоматології: вибір оптимального лікарського засобу

 • Здоров’я України №5 (426)

  Менш поширені причини екзокринної недостатності підшлункової залози

  Профессор Сердар Турхал: «Оптимальным методом предупреждения онкозаболеваний является создание индивидуальной профилактической программы»

  Особливості коморбідного перебігу хронічного панкреатиту та вірусного гепатиту С у загальноклінічній практиці

  Біль у стоматологічній практиці

  Система «теломеры-теломераза» как молекулярно-генетический индикатор старения у человека

 • Здоров’я України №4 (425)

  Патогенетическая терапия диарейного синдрома у детей и подростков

  Гепатотоксичність у дерматологічній практиці

  Сучасний підхід до корекції порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу

  Взаємозв’язок між індексом маси тіла та тяжкістю псоріазу

  Зуд – симптом в дерматологии и в клинике внутренних заболеваний

  Медицина в академічній мантії: момент істини

 • Здоров’я України №3 (424)

  Сучасні аспекти діагностики та лікування відкритокутової глаукоми

  Современные тенденции в лечении воспалительных заболеваний век

  Современные подходы к лечению синдрома сухого глаза

  Сучасні алгоритми діагностики та лікування мігрені

  Лекарства и биологически активные добавки: современный взгляд на оценку соотношения эффективность/безопасность

   

 • Здоров’я України №2 (423)

  Антисептики для обробки пролежнів

  Застосування комплексної нейропротекції при ішемічних інсультах та інших неврологічних порушеннях

  Стандарты диагностики глютензависимых заболеваний

  Пацієнт із лихоманкою в амбулаторній практиці

  Дисфункция щитовидной железы и система гемостаза

  Трепанация черепа: подражание Творцу сквозь века

больше обзоров