Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №24 (421)

Грудень 2017

Застосування периферичних венозних катетерів у клінічній практиці медичної сестри
Катетеризація судинного русла є рутинною медичною маніпуляцією. За один рік у світі встановлюється понад 500 млн периферичних венозних катетерів (ПВК). Найчастіше цей метод застосовується у відділеннях анестезіології та реанімації, хірургічних відділеннях різного профілю. Здійснення внутрішньовенної терапії через ПВК має переваги як для медичних працівників, так і для пацієнтів: надійний та якісний венозний доступ, можливість швидкого та ефективного введення точної дози лікарських препаратів, економія часу медичного персоналу, що витрачається на венепункції в разі частих внутрішньовенних ін’єкцій. Застосування ПВК також мінімізує психологічне навантаження на хворого, забезпечує рухову активність і комфорт пацієнта.

Клинический случай: патологическая усталость, ночная потливость, генерализованная лимфоаденопатия – ваше мнение?
Представляем вниманию читателей клинический случай, опубликованный в авторитетном издании The New England Journal of Medicine.

В поиске идеального антифибротического препарата: как сказать «нет» фиброзу печени?
Проблема хронических поражений печени считается одной из основных и самых сложных в гастроэнтерологии. Неалкогольная жировая болезнь печени, хронические вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени являются наиболее распространенными заболеваниями, провоцирующими развитие фиброза, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы.

Можливості фітотерапії в лікуванні хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів
Сьогодні проблема лікування хронічних дифузних захворювань печінки та порушень з боку жовчовивідних шляхів є однією з найактуальніших у сучасній клініці внутрішніх хвороб. При цьому арсенал фармацевтичних засобів, які застосовуються в лікуванні серцево-судинної та бронхолегеневої патології, в десятки разів більший порівняно з таким у гепатології. Недостатня ефективність терапії пацієнтів з ураженнями гепатобіліарної системи зумовлена також функціональними особливостями останньої, зокрема функцією знешкодження ендогенних метаболітів, які можуть перетворитися на гепатотоксичні речовини. Ці особливості обґрунтовують доцільність застосування засобів натурального походження, в першу чергу фітопрепаратів, у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки.

Роль лікаря загальної практики – сімейної медицини у веденні пацієнта з раком легені
Рак легені (РЛ) – пухлина, що розвивається з епітеліальної тканини бронхів або альвеол, невелика частина має мезенхімальну і нейрогенну природу (мезотеліоми плеври, саркоми, нейробластоми). На сьогодні ця патологія посідає перше місце в структурі онкологічних захворювань. Частота РЛ у чоловіків віком 48-77 років вища, ніж у жінок. Підступність захворювання полягає в тому, що пухлина на ранній стадії здебільшого не викликає жодних симптомів, що значно погіршує прогноз та є причиною високої смертності.

Железодефицит в практике семейного врача
Железодефицит относится к числу наиболее актуальных и глобальных проблем современной медицины. Согласно последним статистическим данным, около 2 млрд людей (≥30% населения земного шара) страдают этой патологией.

Що нового в арсеналі топічних засобів для лікування алергодерматозів?
Топічні кортикостероїди (ТКС) залишаються провідним патогенетичним методом лікування алергодерматозів. ТКС здійснюють виражений протизапальний ефект при алергічному запаленні за рахунок гальмування вивільнення медіаторів запалення, пригнічення міграції та проліферації клітин у ділянці ураження.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №17 (438)

  История развития гигиены в Украине: роль и традиции украинских медиков

  Хронічна хвороба нирок і гіперурикемія: можливості уратзнижувальної терапії

  К вопросу о максимальной медикаментозной терапии глаукомы

  Артеріальна гіпертензія: діагностика, немедикаментозні заходи

  Современные подходы к лечению кристаллурии: взгляд эксперта

  Эффективность цитратной терапии у пациентов с мочекаменной болезнью

 • Здоров’я України №15-16 (436-437)

  Гормоны щитовидной железы и миокард. Клиническое значение синдрома низкого трийодтиронина

  Ішемічні ураження нервової системи: сучасна діагностика та терапія

  Діабетична полінейропатія: сучасний погляд на проблему

  Спроба корекції одного з парадоксів у пульмонології

  Превенція неінфекційних захворювань: роль стоматолога

 • Здоров’я України №13-14 (434-435)

  Катаракта: проблема и решение

  Європейські стандарти діагностики та лікування глаукоми в Україні

  Нейропротекторная терапия открытоугольной глаукомы

  Доступность кардиометаболической терапии как фактор успеха в контроле над стенокардией

  Риносинуситы купального сезона (марисинуситы)

  Жовчні камені: спостерігати чи втручатися?

 • Здоров’я України №11-12 (432-433)

  Герпетичне ураження нервової системи

  Синдром хронической усталости: патогенез и диагностика

  Эволюция современной аллергологии

  Бар’єрна дисфункція при шкірних формах алергії

  Надлежащая терапия сахарного диабета 2 типа

  Оспа Африкановна – история борьбы и победы

  Онколог Иван Теодосиевич Шевченко: штрихи героического пути

 • Здоров’я України №10 (431)

  Дерматологические признаки внутренних заболеваний

  Роль зволожуючих засобів у лікуванні різних видів дерматиту

  Артериальная гипертензия и заболевания почек

  Підшлункова залоза і старіння: систематичний огляд доказів

  Ішемічна хвороба серця в жінок

  Негоспітальна пневмонія у дорослих

  Инфекции мочевыделительной системы: пути повышения комплайенса к терапии у женщин

больше обзоров