Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №24 (421)

Грудень 2017

Застосування периферичних венозних катетерів у клінічній практиці медичної сестри
Катетеризація судинного русла є рутинною медичною маніпуляцією. За один рік у світі встановлюється понад 500 млн периферичних венозних катетерів (ПВК). Найчастіше цей метод застосовується у відділеннях анестезіології та реанімації, хірургічних відділеннях різного профілю. Здійснення внутрішньовенної терапії через ПВК має переваги як для медичних працівників, так і для пацієнтів: надійний та якісний венозний доступ, можливість швидкого та ефективного введення точної дози лікарських препаратів, економія часу медичного персоналу, що витрачається на венепункції в разі частих внутрішньовенних ін’єкцій. Застосування ПВК також мінімізує психологічне навантаження на хворого, забезпечує рухову активність і комфорт пацієнта.

Клинический случай: патологическая усталость, ночная потливость, генерализованная лимфоаденопатия – ваше мнение?
Представляем вниманию читателей клинический случай, опубликованный в авторитетном издании The New England Journal of Medicine.

В поиске идеального антифибротического препарата: как сказать «нет» фиброзу печени?
Проблема хронических поражений печени считается одной из основных и самых сложных в гастроэнтерологии. Неалкогольная жировая болезнь печени, хронические вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени являются наиболее распространенными заболеваниями, провоцирующими развитие фиброза, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы.

Можливості фітотерапії в лікуванні хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів
Сьогодні проблема лікування хронічних дифузних захворювань печінки та порушень з боку жовчовивідних шляхів є однією з найактуальніших у сучасній клініці внутрішніх хвороб. При цьому арсенал фармацевтичних засобів, які застосовуються в лікуванні серцево-судинної та бронхолегеневої патології, в десятки разів більший порівняно з таким у гепатології. Недостатня ефективність терапії пацієнтів з ураженнями гепатобіліарної системи зумовлена також функціональними особливостями останньої, зокрема функцією знешкодження ендогенних метаболітів, які можуть перетворитися на гепатотоксичні речовини. Ці особливості обґрунтовують доцільність застосування засобів натурального походження, в першу чергу фітопрепаратів, у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки.

Роль лікаря загальної практики – сімейної медицини у веденні пацієнта з раком легені
Рак легені (РЛ) – пухлина, що розвивається з епітеліальної тканини бронхів або альвеол, невелика частина має мезенхімальну і нейрогенну природу (мезотеліоми плеври, саркоми, нейробластоми). На сьогодні ця патологія посідає перше місце в структурі онкологічних захворювань. Частота РЛ у чоловіків віком 48-77 років вища, ніж у жінок. Підступність захворювання полягає в тому, що пухлина на ранній стадії здебільшого не викликає жодних симптомів, що значно погіршує прогноз та є причиною високої смертності.

Железодефицит в практике семейного врача
Железодефицит относится к числу наиболее актуальных и глобальных проблем современной медицины. Согласно последним статистическим данным, около 2 млрд людей (≥30% населения земного шара) страдают этой патологией.

Що нового в арсеналі топічних засобів для лікування алергодерматозів?
Топічні кортикостероїди (ТКС) залишаються провідним патогенетичним методом лікування алергодерматозів. ТКС здійснюють виражений протизапальний ефект при алергічному запаленні за рахунок гальмування вивільнення медіаторів запалення, пригнічення міграції та проліферації клітин у ділянці ураження.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №24 (421)

  Застосування периферичних венозних катетерів у клінічній практиці медичної сестри

  В поиске идеального антифибротического препарата: как сказать «нет» фиброзу печени?

  Можливості фітотерапії в лікуванні хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів

  Роль лікаря загальної практики – сімейної медицини у веденні пацієнта з раком легені

  Железодефицит в практике семейного врача

  Що нового в арсеналі топічних засобів для лікування алергодерматозів?

 • Здоров’я України №23 (420)

  Топічні нестероїдні протизапальні засоби: фармацевтичний та клініко-фармакологічний аспекти

  Принципы и инструменты фармакопрофилактики стресс-зависимой патологии в общемедицинской практике

  Респіраторні інфекції в терапевтичній практиці: розбір клінічних випадків

  Выдающийся дар и оборванная жизнь…

  Антибиотикорезистентность возбудителей внутрибольничных инфекций в Украине: взгляд экспертов

 • Здоров’я України №22 (419)

  Законодавче регулювання страхування медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків

  Відміна низькодозової терапії АСК і ризик кардіоваскулярних подій

  Дифференциация и активация остеокластов

  Новые аспекты клинического применения УДХК: выходя за грани гепатопротекции

  К вопросу о кератозах

   

 • Здоров’я України №21 (418)

  В поисках идеального гепатопротектора

  Эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия: успешный украинский опыт

  Сучасні підходи до основних засад здорового та лікувального харчування

  Антибактериальная терапия негоспитальной пневмонии на амбулаторном этапе

  Острая боль в грудной клетке: неожиданная причина?

 • Здоров’я України №20 (417)

  Женщины 40-55 лет и железодефицитная анемия: особенности течения, диагностики и лечения

  Стабільна стенокардія: які препарати яким пацієнтам призначати

  Головная боль: диагностический алгоритм в общетерапевтической практике

  Синдром раздраженного кишечника

  Роль этиологических факторов в формировании почечных камней

  Экскурс в историю стоматологии

больше обзоров