Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №8 (214)

2017

Цитопротекція при гострому інфаркті міокарда після відкриття інфаркт-залежної артерії: нові горизонти  
Безпосереднє порушення енергетичного метаболізму лежить в основі ішемічного пошкодження міокарда при гострому інфаркті міокарда. L-карнітин позитивно впливає на обмін розгалужених ланцюгів жирних кислот та окремих амінокислот і асимілює масив вільнорадикальних сполук. Останні наукові дані свідчать, що він стабілізує клітинні мембрани і, ймовірно, бере участь у контролі нуклеарної транскрипції. У статті наведено випадок позитивного впливу терапії L-карнiтином на раннє ремоделювання порожнини лівого шлуночка, відновлення вагосимпатичних взаємодій, а також перекисне окислення ліпідів у хворого з гострим інфарктом міокарда після первинної перкутанної ангіопластики інфаркт-залежної коронарної артерії.

ЕPs 7630 – сучасна зброя проти «старого» захворювання   
У статті наведено огляд останніх наукових робіт, присвячених невирішеним проблемам діагностики, лікування і прогнозування гострого бронхіту у дітей. Автори висвітлюють етіологічні, патогенетичні, діагностичні та лікувальні підходи при даній нозології. Наведено стислий огляд найостанніших результатів високодостовірних досліджень та мета-аналізів, присвячених питанням ефективності і безпеки екстракту Pelargonium s idoides (EPs 7630) – препарату «Умкалор» в лікуванні гострого бронхіту в дитячій практиці.

Роль мікроелементів у профілактиці та лікуванні артеріальної гіпертензії   
Розглядаючи питання лікування та профілактики артеріальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності, необхідно пам’ятати про зміну способу життя хворого, метою пацієнта має бути раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок та корекція маси тіла. Важливо контролювати вміст основних мікроелементів, зокрема калію, магнію, кальцію, у плазмі крові пацієнта. При виявленні гіпокаліємії або зниженому вмісту магнію рекомендується коригувати терапію за допомогою препаратів, до складу яких входять дані мікроелементи.

Оцінка використання рослинно-цитратного комплексу при сечокам’яній хворобі  
У статті на основі власних досліджень автори проводять аналіз результатів використання рослинно-цитратного комплексу Уриклар при сечокам’яній хворобі. Результати дослідження демонструють позитивний вплив терапії препаратом Уриклар протягом 1 місяця спостереження на клініко-лабораторні параметри: зменшення больового синдрому, збільшення діурезу, позитивні зміни мікроскопії сечового осаду, рH сечі та показники транспорту солей. Таким чином, застосування препарату Уриклар є патогенетично обґрунтованим, а результати проведеного дослідження демонструють ефективність та безпеку використання даного рослинно-цитратного комплексу.

Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень   
Фармакологічні методи лікування можуть як зменшити симптоми, ризик і тяжкість загострень, так і поліпшити стан здоров’я і переносимість фізичного навантаження. Більшість препаратів застосовуються інгаляційним шляхом, тому дотримання правильної техніки інгаляції має велике значення.

Диастолическая дисфункция левого желудочка   
Хроническая сердечная недостаточность является одним из наиболее распространенных, тяжелых и прогностически неблагоприятных осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы. В статье подробно рассмотрены факторы развития диастолической дисфункции левого желудочка, ее диагностические критерии, значение эхокардиографического исследования для оценки выраженности диастолической дисфункции у пациентов со сниженной и сохраненной фракцией выброса левого желудочка. На основании общих рекомендаций международных экспертов приведены рекомендации по ведению больных с сердечной недостаточностью и сохраненной/умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка.

Другие номера издания
 • «Ліки України» №8 (214)

  Цитопротекція при гострому інфаркті міокарда після відкриття інфаркт-залежної артерії: нові горизонти  

  ЕPs 7630 – сучасна зброя проти «старого» захворювання   

  Роль мікроелементів у профілактиці та лікуванні артеріальної гіпертензії   

  Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень  

  Диастолическая дисфункция левого желудочка   

 • «Ліки України» №7 (213)

  Факты и гипотезы антибактериальной терапии в кардиологии

  Рестриктивная кардиомиопатия

  Использование метаболической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий

  Досягнення України в боротьбі з гепатитом

  Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця

 • «Ліки України» №6 (212)

  Гістопатологічні особливості тромбів, що сформувались у коронарних стентах

  Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь

  Комбінована мукоактивна терапія

  К вопросу о гепатотоксичности ингибитора тирозинкиназы иматиниба у пациентов с хронической миелоидной лейкемией

  Неалкогольная жировая болезнь печени у больных сахарным диабетом 2 типа и ожирением

 • «Ліки України» №5 (211)

  Алгоритм діагностики та покрокового лікування остеоартриту: на допомогу сімейному лікарю

  Комбінована терапія артеріальної гіпертензії: вибір найкращого варіанту

  Сучасні підходи до лікування хронічного циститу в жінок 

  Змішане захворювання сполучної тканини у практиці сімейного лікаря

 • «Ліки України» №4 (210)

  Сучасні підходи до профілактики інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь

  Сірководень – важлива сигнальна молекула в патогенезі серцево-судинних хвороб: можливості терапевтичного впливу

  Комбинированная антигипертензивная терапия у больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией

  Инфекционный эндокардит

больше обзоров