Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №8 (214)

2017

Цитопротекція при гострому інфаркті міокарда після відкриття інфаркт-залежної артерії: нові горизонти  
Безпосереднє порушення енергетичного метаболізму лежить в основі ішемічного пошкодження міокарда при гострому інфаркті міокарда. L-карнітин позитивно впливає на обмін розгалужених ланцюгів жирних кислот та окремих амінокислот і асимілює масив вільнорадикальних сполук. Останні наукові дані свідчать, що він стабілізує клітинні мембрани і, ймовірно, бере участь у контролі нуклеарної транскрипції. У статті наведено випадок позитивного впливу терапії L-карнiтином на раннє ремоделювання порожнини лівого шлуночка, відновлення вагосимпатичних взаємодій, а також перекисне окислення ліпідів у хворого з гострим інфарктом міокарда після первинної перкутанної ангіопластики інфаркт-залежної коронарної артерії.

ЕPs 7630 – сучасна зброя проти «старого» захворювання   
У статті наведено огляд останніх наукових робіт, присвячених невирішеним проблемам діагностики, лікування і прогнозування гострого бронхіту у дітей. Автори висвітлюють етіологічні, патогенетичні, діагностичні та лікувальні підходи при даній нозології. Наведено стислий огляд найостанніших результатів високодостовірних досліджень та мета-аналізів, присвячених питанням ефективності і безпеки екстракту Pelargonium s idoides (EPs 7630) – препарату «Умкалор» в лікуванні гострого бронхіту в дитячій практиці.

Роль мікроелементів у профілактиці та лікуванні артеріальної гіпертензії   
Розглядаючи питання лікування та профілактики артеріальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності, необхідно пам’ятати про зміну способу життя хворого, метою пацієнта має бути раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок та корекція маси тіла. Важливо контролювати вміст основних мікроелементів, зокрема калію, магнію, кальцію, у плазмі крові пацієнта. При виявленні гіпокаліємії або зниженому вмісту магнію рекомендується коригувати терапію за допомогою препаратів, до складу яких входять дані мікроелементи.

Оцінка використання рослинно-цитратного комплексу при сечокам’яній хворобі  
У статті на основі власних досліджень автори проводять аналіз результатів використання рослинно-цитратного комплексу Уриклар при сечокам’яній хворобі. Результати дослідження демонструють позитивний вплив терапії препаратом Уриклар протягом 1 місяця спостереження на клініко-лабораторні параметри: зменшення больового синдрому, збільшення діурезу, позитивні зміни мікроскопії сечового осаду, рH сечі та показники транспорту солей. Таким чином, застосування препарату Уриклар є патогенетично обґрунтованим, а результати проведеного дослідження демонструють ефективність та безпеку використання даного рослинно-цитратного комплексу.

Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень   
Фармакологічні методи лікування можуть як зменшити симптоми, ризик і тяжкість загострень, так і поліпшити стан здоров’я і переносимість фізичного навантаження. Більшість препаратів застосовуються інгаляційним шляхом, тому дотримання правильної техніки інгаляції має велике значення.

Диастолическая дисфункция левого желудочка   
Хроническая сердечная недостаточность является одним из наиболее распространенных, тяжелых и прогностически неблагоприятных осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы. В статье подробно рассмотрены факторы развития диастолической дисфункции левого желудочка, ее диагностические критерии, значение эхокардиографического исследования для оценки выраженности диастолической дисфункции у пациентов со сниженной и сохраненной фракцией выброса левого желудочка. На основании общих рекомендаций международных экспертов приведены рекомендации по ведению больных с сердечной недостаточностью и сохраненной/умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка.

Другие номера издания
 • «Ліки України» №7 (223)

  Диагностика и лечение синкопальных состояний

  Петльові діуретики в лікуванні набрякового синдрому

  Лікування гіперхолестеринеміїї – чи є альтернатива традиційній терапіїї?

  Рациональные подходы к диагностике и лечению нейроциркуляторной дистонии

  Скромна чарівність гістології

 • «Ліки України» №5-6 (221-222)

  Ятрогенный остеопороз

  Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта

  Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної, третинної медичної допомоги. Вірусний гепатит В у дорослих

  Динаміка ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді та показників функції нирок у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на фоні лікування фіксованою комбінацією мельдонію з гамма-бутиробетаїном

   

 • «Ліки України» №4 (220)

  Фармакотерапия острого бронхита   

  Моніторинг стану та лікування хворого з верифікованим гепатитом С із ускладненнями: власні клінічні спостереження

  Печінка в континуумі метаболічного синдрому  

  Синдром Такотсубо 

  Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

 • «Ліки України» №3 (219)

  Сердечно-сосудистые заболевания онкологических больных

  Нейроциркуляторная дистония: рациональные подходы к диагностике и лечению

  Фармакокинетический подход к персонализации антигипертензивной фармакотерапии

  Гіперурикемія та діуретична терапія – як не нашкодити пацієнту?

  На чому ґрунтується свідомий вибір психотропного препарату лікарем-інтерністом

 • «Ліки України» №2 (218)

  Сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность: современное состояние проблемы

  Хронічне запалення в ґенезі анемії хронічних захворювань

  Стратегия комбинированной нейро-, геро- и ангиопротекции при хронической ишемии головного мозга

  Клінічне значення ехокардіографії при обстеженні хворих на гострий інфаркт міокарда

  Особые состояния миокарда при ишемии

больше обзоров