Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №7 (213)

2017

Факты и гипотезы антибактериальной терапии в кардиологии
Целью статьи является изучение и предоставление данных анализа актуальных рекомендаций по применению антибактериальной терапии в кардиологической практике. В обзоре уделено внимание результатам некоторых опубликованных исследований, данным литературы о влиянии антибиотиков на риск развития и профилактику ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

Рестриктивная кардиомиопатия
В статье рассматриваются вопросы классификации, этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения рестриктивной кардиомиопатии как широкого спектра заболеваний, объединенных одним патофизиологическим механизмом рестриктивной диастолической дисфункции вследствие распространенного фиброза или инфильтрации стенок желудочков различными патологическими субстанциями.

Использование метаболической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий
Цель исследования – изучить влияние препарата оротата магния в составе комплексной терапии при восстановлении синусового ритма у больных с пароксизмом фибрилляции предсердий, а также оценить его эффективность при длительном использовании.

Досягнення України в боротьбі з гепатитом
Проблема поширення вірусних гепатитів В та С є глобальною. У 2015 році 325 млн осіб у світі були інфіковані вірусним гепатитом, при цьому 257 млн людей жили з гепатитом В і 71 млн – з гепатитом С – двома основними причинами смерті з 5 видів гепатиту. Цього року вірусний гепатит став причиною смерті 1,34 млн осіб – це число наближається до кількості випадків смерті від туберкульозу і перевищує кількість випадків смерті, пов’язаних з ВІЛ.

Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця
У статті проведено оцінку ефективності ранолазину у хворих на ішемічну хворобу серця, а саме – динаміку симптомів стенокардії та серцевої недостатності. Вивчали функціональний рівень клітин та їх динаміку під час лікування ранолазином. Через 1 місяць після лікування виявлено позитивну клінічну динаміку (кількість нападів стенокардії в середньому зменшилась удвічі, а їх тривалість – утричі).

Другие номера издания
 • «Ліки України» №1 (217)

  Урсодезоксихолієва кислота в практиці кардіолога   

  Клінічний випадок тяжкого перебігу бешихи 

  Гіпергомоцистеїнемія: маркер дефіциту вітамінів групи В і незалежний фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань 

  Лікування загострень хронічного обструктивного захворювання легень

  Лікування функціональних колік у немовлят  

  Атопічний дерматит у дітей

 • «Ліки України» №9-10 (215-216)

  Рациональная коррекция лимфатико-гипопластического диатеза в практике семейного врача

  Екстрасистолічна аритмія в сучасній клінічній практиці

  Лікування негоспітальних пневмоній у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю

  Тахикардии с широкими комплексами QRS

  Хронічні цереброваскулярні захворювання у практиці сімейного лікаря

 • «Ліки України» №8 (214)

  Цитопротекція при гострому інфаркті міокарда після відкриття інфаркт-залежної артерії: нові горизонти  

  ЕPs 7630 – сучасна зброя проти «старого» захворювання   

  Роль мікроелементів у профілактиці та лікуванні артеріальної гіпертензії   

  Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень  

  Диастолическая дисфункция левого желудочка   

 • «Ліки України» №7 (213)

  Факты и гипотезы антибактериальной терапии в кардиологии

  Рестриктивная кардиомиопатия

  Использование метаболической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий

  Досягнення України в боротьбі з гепатитом

  Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця

 • «Ліки України» №6 (212)

  Гістопатологічні особливості тромбів, що сформувались у коронарних стентах

  Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь

  Комбінована мукоактивна терапія

  К вопросу о гепатотоксичности ингибитора тирозинкиназы иматиниба у пациентов с хронической миелоидной лейкемией

  Неалкогольная жировая болезнь печени у больных сахарным диабетом 2 типа и ожирением

больше обзоров