Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Новости медицины и фармации №9

2017

Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Серцева недостатність (СН) являє собою гетерогенний синдром, і, за даними ряду реєстрів, близько 30–50% хворих мають збережену фракцію викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ). Тобто цей тип СН є частим, поки що не до кінця зрозумілим, із суперечливими доказами. Вдосконалення лікування хворих призвело до збільшення кількості пацієнтів зі збереженою ФВ, однак на сьогодні ми не маємо диференційованого лікування таких хворих, що базувалося б на засадах доказової медицини. Підтвердженням тому є рекомендації щодо лікування хворих із СН зразка 2012 року Європейського товариства кардіологів.

Сучасні дані щодо безпеки застосування ібупрофену в педіатричній практиці: у фокусі гастро- та нефротоксичність
Ібупрофен — нестероїдний протизапальний засіб (НПЗЗ), який уже понад 20 років використовується як дитячий анальгетик-антипіретик. Зважаючи на те, що зараз отримати дозвіл на безрецептурний продаж дитячих ліків досить складно, зрозуміло, що ібупрофен отримав такий дозвіл тільки завдяки своєму профілю безпеки, доведеному в численних дослідженнях. На сьогодні накопичений багатий практичний досвід використання ібупрофену, у тому числі в педіатрії. Опубліковано велику кількість наукових статей з результатами клінічних спостережень за різними аспектами застосування ібупрофену як симптоматичного жарознижуючого та болезаспокійливого засобу.

Особливості корекції невротичних станів Нейроплантом WS 5570 (St. John’s Wort) у пацієнтів із депресивними розладами в практиці сімейного лікаря
Депресія є одним з найбільш поширених розладів психічного здоров’я в усьому світі й має серйозні негативні наслідки для загальної якості життя та економіки суспільства, тож питання своєчасної діагностики та надання медичної допомоги є дуже актуальним. Депресивні розлади часто виникають у молодому віці, а часті повторення загострень знижують спроможність пацієнтів до дій, що може спричинити недієздатність людей працездатного віку. Саме тому експерти ВООЗ ще у 2007 році передбачали, що депресивні розлади до 2020 року можуть стати основною причиною інвалідності та передчасної смерті осіб працездатного віку. Під дією багатьох чинників проблема депресивних розладів постала так гостро і в Україні. Депресія погіршує якість життя більше, ніж багато інших соматичних хвороб, і особливо небезпечна тим, що може призвести до суїцидальних дій.

Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета
Любое лечение сахарного диабета (СД) всегда несет в себе риски и вероятность совершения ошибок со стороны как врача, так и больного. Целью данной лекции является анализ наиболее распространенных ошибок, а не обвинение заинтересованных лиц, участвующих в этом процессе. Поскольку наличие многих ошибок свидетельствует о том, что качество лечения не будет оптимальным при совершении большинства ошибок со стороны врача, речь прежде всего будет идти об ошибках при диагностике и лечении больных СД.

Другие номера издания
 • Новости медицины и фармации №10

  Задачи, стратегия и новые возможности достижения седативного и снотворного эффектов при психосоматической патологии

  Комплексная стратегия профилактики и лечения синдрома диабетической стопы

  Этиология, диагностика и лечение тонзиллофарингитов с позиции доказательной медицины

  Механизм действия гемостатических лекарственных препаратов

 • Новости медицины и фармации №9

  Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка

  Сучасні дані щодо безпеки застосування ібупрофену в педіатричній практиці: у фокусі гастро- та нефротоксичність

  Особливості корекції невротичних станів Нейроплантом WS 5570 (St. John’s Wort) у пацієнтів із депресивними розладами в практиці сімейного лікаря

  Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета

 • Новости медицины и фармации №8

  О трудном диагнозе, стандартах в медицине в целом и стандарте АTLS в частности

  Отечественные препараты аллергенов — приоритет аллергологов Украины

  Биохимические маркеры депрессии Патентованный тест MDDScore™ для диагностики и мониторинга депрессивных состояний

  Статья 139 Уголовного кодекса Украины «Неоказание помощи больному медицинским работником»

 • Новости медицины и фармации №7

  Патогенетическое лечение варикозной болезни

  Сучасні проблеми фібриляції передсердь

  Метаболічний синдром і ризик хронічної хвороби нирок

  Работоспособность напрямую зависит от размера отпуска

  Успешное применение неомыляемых соединений авокадо и сои (Пиаскледин 300) у коморбидных пациентов с остеоартритом. Клинические наблюдения

 • Новости медицины и фармации №6

  Хронизация инфекций мочевыводящих путей — актуальная проблема современности

  Реформування психіатричної служби та її моделі у світі (огляд)

  Первый лабораторный тест для объективной ранней диагностики шизофрении

  Стан скелетної м’язової тканини в жінок української популяції

  Сірководень — нова мішень антигіпертензивної та антиангінальної терапії

больше обзоров