Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Новости медицины и фармации №9

2017

Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Серцева недостатність (СН) являє собою гетерогенний синдром, і, за даними ряду реєстрів, близько 30–50% хворих мають збережену фракцію викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ). Тобто цей тип СН є частим, поки що не до кінця зрозумілим, із суперечливими доказами. Вдосконалення лікування хворих призвело до збільшення кількості пацієнтів зі збереженою ФВ, однак на сьогодні ми не маємо диференційованого лікування таких хворих, що базувалося б на засадах доказової медицини. Підтвердженням тому є рекомендації щодо лікування хворих із СН зразка 2012 року Європейського товариства кардіологів.

Сучасні дані щодо безпеки застосування ібупрофену в педіатричній практиці: у фокусі гастро- та нефротоксичність
Ібупрофен — нестероїдний протизапальний засіб (НПЗЗ), який уже понад 20 років використовується як дитячий анальгетик-антипіретик. Зважаючи на те, що зараз отримати дозвіл на безрецептурний продаж дитячих ліків досить складно, зрозуміло, що ібупрофен отримав такий дозвіл тільки завдяки своєму профілю безпеки, доведеному в численних дослідженнях. На сьогодні накопичений багатий практичний досвід використання ібупрофену, у тому числі в педіатрії. Опубліковано велику кількість наукових статей з результатами клінічних спостережень за різними аспектами застосування ібупрофену як симптоматичного жарознижуючого та болезаспокійливого засобу.

Особливості корекції невротичних станів Нейроплантом WS 5570 (St. John’s Wort) у пацієнтів із депресивними розладами в практиці сімейного лікаря
Депресія є одним з найбільш поширених розладів психічного здоров’я в усьому світі й має серйозні негативні наслідки для загальної якості життя та економіки суспільства, тож питання своєчасної діагностики та надання медичної допомоги є дуже актуальним. Депресивні розлади часто виникають у молодому віці, а часті повторення загострень знижують спроможність пацієнтів до дій, що може спричинити недієздатність людей працездатного віку. Саме тому експерти ВООЗ ще у 2007 році передбачали, що депресивні розлади до 2020 року можуть стати основною причиною інвалідності та передчасної смерті осіб працездатного віку. Під дією багатьох чинників проблема депресивних розладів постала так гостро і в Україні. Депресія погіршує якість життя більше, ніж багато інших соматичних хвороб, і особливо небезпечна тим, що може призвести до суїцидальних дій.

Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета
Любое лечение сахарного диабета (СД) всегда несет в себе риски и вероятность совершения ошибок со стороны как врача, так и больного. Целью данной лекции является анализ наиболее распространенных ошибок, а не обвинение заинтересованных лиц, участвующих в этом процессе. Поскольку наличие многих ошибок свидетельствует о том, что качество лечения не будет оптимальным при совершении большинства ошибок со стороны врача, речь прежде всего будет идти об ошибках при диагностике и лечении больных СД.

Другие номера издания
 • Новости медицины и фармации №6

  Медицинская реформа: юридические проблемы практического применения

  Минуле, сучасне та майбутнє хірургічного лікування виразкової хвороби

  Деякі аспекти діагностики абдомінального ожиріння в міського населення України

  Врачебные ошибки и врачебные девиации

  D-димер как маркер тромбообразования и его применение в клинической практике

 • Новости медицины и фармации №5

  Аллергические заболевания и психосоматика

  Аналіз ускладнень перебігу гострого інсульту у хворих на цукровий діабет

  Манометрия в исследовании двигательной функции верхних отделов пищеварительной системы

  Основы ишемической болезни сердца для врача-клинициста

 • Новости медицины и фармации №4

  Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни

  Классификационные принципы хронического обструктивного заболевания легких

  Епідеміологічні особливості хвороб органів травлення в дітей та підлітків в Україні

  Комплексное применение статинов и блокаторов кальциевых каналов — как сделать рациональный выбор?

 • Новости медицины и фармации №3

  Влияние применения бета-блокаторов после операции аортокоронарного шунтирования на эректильную дисфункцию у мужчин

  Медицинская реформа в Украине достигла апогея

  Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу в дорослих

  Сутність лікарського самоврядування

  Современные принципы дегельминтизации для сохранения здоровья: готовимся к весне

  Диалог о лечении острого бронхита

  Нож Пирогова от потомка Даля

 • Новости медицины и фармации №2

  Роль и место фитотерапии в комплексном лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы

  Рекомендації Української асоціації кардіологів і дієтологів щодо дієти з пониженим вмістом солі

  Новий календар щеплень в Україні: що змінилося?

  Инъекции кортикостероидов при остеоартрозе бесполезны

  Дисфункция щитовидной железы и система гемостаза

больше обзоров