Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Новости медицины и фармации №9

2017

Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Серцева недостатність (СН) являє собою гетерогенний синдром, і, за даними ряду реєстрів, близько 30–50% хворих мають збережену фракцію викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ). Тобто цей тип СН є частим, поки що не до кінця зрозумілим, із суперечливими доказами. Вдосконалення лікування хворих призвело до збільшення кількості пацієнтів зі збереженою ФВ, однак на сьогодні ми не маємо диференційованого лікування таких хворих, що базувалося б на засадах доказової медицини. Підтвердженням тому є рекомендації щодо лікування хворих із СН зразка 2012 року Європейського товариства кардіологів.

Сучасні дані щодо безпеки застосування ібупрофену в педіатричній практиці: у фокусі гастро- та нефротоксичність
Ібупрофен — нестероїдний протизапальний засіб (НПЗЗ), який уже понад 20 років використовується як дитячий анальгетик-антипіретик. Зважаючи на те, що зараз отримати дозвіл на безрецептурний продаж дитячих ліків досить складно, зрозуміло, що ібупрофен отримав такий дозвіл тільки завдяки своєму профілю безпеки, доведеному в численних дослідженнях. На сьогодні накопичений багатий практичний досвід використання ібупрофену, у тому числі в педіатрії. Опубліковано велику кількість наукових статей з результатами клінічних спостережень за різними аспектами застосування ібупрофену як симптоматичного жарознижуючого та болезаспокійливого засобу.

Особливості корекції невротичних станів Нейроплантом WS 5570 (St. John’s Wort) у пацієнтів із депресивними розладами в практиці сімейного лікаря
Депресія є одним з найбільш поширених розладів психічного здоров’я в усьому світі й має серйозні негативні наслідки для загальної якості життя та економіки суспільства, тож питання своєчасної діагностики та надання медичної допомоги є дуже актуальним. Депресивні розлади часто виникають у молодому віці, а часті повторення загострень знижують спроможність пацієнтів до дій, що може спричинити недієздатність людей працездатного віку. Саме тому експерти ВООЗ ще у 2007 році передбачали, що депресивні розлади до 2020 року можуть стати основною причиною інвалідності та передчасної смерті осіб працездатного віку. Під дією багатьох чинників проблема депресивних розладів постала так гостро і в Україні. Депресія погіршує якість життя більше, ніж багато інших соматичних хвороб, і особливо небезпечна тим, що може призвести до суїцидальних дій.

Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета
Любое лечение сахарного диабета (СД) всегда несет в себе риски и вероятность совершения ошибок со стороны как врача, так и больного. Целью данной лекции является анализ наиболее распространенных ошибок, а не обвинение заинтересованных лиц, участвующих в этом процессе. Поскольку наличие многих ошибок свидетельствует о том, что качество лечения не будет оптимальным при совершении большинства ошибок со стороны врача, речь прежде всего будет идти об ошибках при диагностике и лечении больных СД.

Другие номера издания
 • Новости медицины и фармации №16

  Остеоартроз: лечение с позиций доказательной медицины

  Якщо важливі думки лікаря для організаторів охорони здоров’я…

  Алгоритм професійного спілкування лікаря в окремих клінічних ситуаціях

  Новое об артериальной гипертензии и артериальном давлении к ноябрю 2017 года

  Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей: досягнення та проблеми

 • Новости медицины и фармации №15

  Вибір біофлавоноїдів у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей

  Эффективность и безопасность эупатилина в профилактике НПВП-гастропатий

  Диабетическая нейропатия более вредна для мозга, чем предполагалось

  Возможности комплексной фармакологической защиты мозга и сердечно-сосудистой системы в условиях гипоксии

 • Новости медицины и фармации №14

  Антихолінергічний синдром

  Фортифікація продуктів харчування — актуальна потреба й можливість для покращення здоров’я українців

  Депрессия изменяет архитектуру мозга

  Как предотвратить инфекции мочевыводящих путей без антибиотиков

  Генетический полиморфизм рецептора витамина D определяет его метаболизм и эффективность

 • Новости медицины и фармации №13

  Современные подходы к диагностике и лечению тонзиллофарингитов

  Нестероидные противовоспалительные препараты при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата

  Епідеміологія транзиторних ішемічних атак у структурі гострих порушень мозкового кровообігу в Україні та інших країнах

  Интегральный подход к оценке типовых патологических процессов. Воспаление

  Кір у дітей

   

 • Новости медицины и фармации №12

  Антибактериальная терапия: когда нужен пробиотик?

  Хворобомодифікуюча терапія остеоартриту в чинних рекомендаціях: уроки минулого та можливості для майбутнього

  Медико-психологічний контроль — ефективний крок реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

  Ювенильный артрит: терминология, классификация, диагностические критерии, этиология, патогенез, современные аспекты

  Человеческий сывороточный альбумин (прошлое и будущее)

   

больше обзоров