Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №6 (212)

2017

Гістопатологічні особливості тромбів, що сформувались у коронарних стентах
У статті представлено огляд досліджень, у яких вивчали особливості будови тромбів, що сформувались у коронарних стентах, і отриманих прижиттєво при проведенні мануальної тромбоаспірації. Тромбоз стента зустрічається рідко, проте це надзвичайно небезпечне ускладнення стентування коронарних артерій. Вивчення цього питання розширює можливості розуміння патогенезу розвитку тромбозу стента та сприяє розробці нових методів його профілактики.

Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь
Розроблено спосіб прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів із персистуючою формою фібриляції передсердь, які на момент обстеження не мають когнітивного дефіциту. Виділення з популяції осіб, у яких є загроза розвитку когнітивних розладів, дозволить індивідуалізувати та підвищити ефективність лікувально-профілактичних заходів.

Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога
Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) часто супроводжуються або ускладнюються кашлем. А наявність кашлю може суттєво продовжити тривалість перебігу ГРЗ. І якщо нині симптоми ГРЗ можуть минати більш швидко, то кашель зазвичай триває більше 3 тижнів. Виходячи з патогенезу, метою лікування кашлю є видалення бронхіального секрету з дихальних шляхів за рахунок зниження його в’язкості без збільшення об’єму харкотиння та завдяки зменшенню обструкції бронхів.

К вопросу о гепатотоксичности ингибитора тирозинкиназы иматиниба у пациентов с хронической миелоидной лейкемией
Статья посвящена гепатоцеллюлярным осложнениям терапии хронической миелоидной лейкемии.

Неалкогольная жировая болезнь печени у больных сахарным диабетом 2 типа и ожирением: диагностика и лечение
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является распространенным хроническим заболеванием, ассоциированным с ожирением, особенно абдоминальным, и сахарным диабетом 2 типа. Воспаление, оксидативный стресс и инсулинореистентность вовлечены в развитие и прогрессирование НАЖБП.

Другие номера издания
 • «Ліки України» №2 (218)

  Сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность: современное состояние проблемы

  Хронічне запалення в ґенезі анемії хронічних захворювань

  Стратегия комбинированной нейро-, геро- и ангиопротекции при хронической ишемии головного мозга

  Клінічне значення ехокардіографії при обстеженні хворих на гострий інфаркт міокарда

  Особые состояния миокарда при ишемии

 • «Ліки України» №1 (217)

  Урсодезоксихолієва кислота в практиці кардіолога   

  Клінічний випадок тяжкого перебігу бешихи 

  Гіпергомоцистеїнемія: маркер дефіциту вітамінів групи В і незалежний фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань 

  Лікування загострень хронічного обструктивного захворювання легень

  Лікування функціональних колік у немовлят  

  Атопічний дерматит у дітей

 • «Ліки України» №9-10 (215-216)

  Рациональная коррекция лимфатико-гипопластического диатеза в практике семейного врача

  Екстрасистолічна аритмія в сучасній клінічній практиці

  Лікування негоспітальних пневмоній у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю

  Тахикардии с широкими комплексами QRS

  Хронічні цереброваскулярні захворювання у практиці сімейного лікаря

 • «Ліки України» №8 (214)

  Цитопротекція при гострому інфаркті міокарда після відкриття інфаркт-залежної артерії: нові горизонти  

  ЕPs 7630 – сучасна зброя проти «старого» захворювання   

  Роль мікроелементів у профілактиці та лікуванні артеріальної гіпертензії   

  Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень  

  Диастолическая дисфункция левого желудочка   

 • «Ліки України» №7 (213)

  Факты и гипотезы антибактериальной терапии в кардиологии

  Рестриктивная кардиомиопатия

  Использование метаболической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий

  Досягнення України в боротьбі з гепатитом

  Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця

больше обзоров