Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №6 (212)

2017

Гістопатологічні особливості тромбів, що сформувались у коронарних стентах
У статті представлено огляд досліджень, у яких вивчали особливості будови тромбів, що сформувались у коронарних стентах, і отриманих прижиттєво при проведенні мануальної тромбоаспірації. Тромбоз стента зустрічається рідко, проте це надзвичайно небезпечне ускладнення стентування коронарних артерій. Вивчення цього питання розширює можливості розуміння патогенезу розвитку тромбозу стента та сприяє розробці нових методів його профілактики.

Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь
Розроблено спосіб прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів із персистуючою формою фібриляції передсердь, які на момент обстеження не мають когнітивного дефіциту. Виділення з популяції осіб, у яких є загроза розвитку когнітивних розладів, дозволить індивідуалізувати та підвищити ефективність лікувально-профілактичних заходів.

Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога
Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) часто супроводжуються або ускладнюються кашлем. А наявність кашлю може суттєво продовжити тривалість перебігу ГРЗ. І якщо нині симптоми ГРЗ можуть минати більш швидко, то кашель зазвичай триває більше 3 тижнів. Виходячи з патогенезу, метою лікування кашлю є видалення бронхіального секрету з дихальних шляхів за рахунок зниження його в’язкості без збільшення об’єму харкотиння та завдяки зменшенню обструкції бронхів.

К вопросу о гепатотоксичности ингибитора тирозинкиназы иматиниба у пациентов с хронической миелоидной лейкемией
Статья посвящена гепатоцеллюлярным осложнениям терапии хронической миелоидной лейкемии.

Неалкогольная жировая болезнь печени у больных сахарным диабетом 2 типа и ожирением: диагностика и лечение
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является распространенным хроническим заболеванием, ассоциированным с ожирением, особенно абдоминальным, и сахарным диабетом 2 типа. Воспаление, оксидативный стресс и инсулинореистентность вовлечены в развитие и прогрессирование НАЖБП.

Другие номера издания
 • «Ліки України» №7 (213)

  Факты и гипотезы антибактериальной терапии в кардиологии

  Рестриктивная кардиомиопатия

  Использование метаболической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий

  Досягнення України в боротьбі з гепатитом

  Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця

 • «Ліки України» №6 (212)

  Гістопатологічні особливості тромбів, що сформувались у коронарних стентах

  Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь

  Комбінована мукоактивна терапія

  К вопросу о гепатотоксичности ингибитора тирозинкиназы иматиниба у пациентов с хронической миелоидной лейкемией

  Неалкогольная жировая болезнь печени у больных сахарным диабетом 2 типа и ожирением

 • «Ліки України» №5 (211)

  Алгоритм діагностики та покрокового лікування остеоартриту: на допомогу сімейному лікарю

  Комбінована терапія артеріальної гіпертензії: вибір найкращого варіанту

  Сучасні підходи до лікування хронічного циститу в жінок 

  Змішане захворювання сполучної тканини у практиці сімейного лікаря

 • «Ліки України» №4 (210)

  Сучасні підходи до профілактики інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь

  Сірководень – важлива сигнальна молекула в патогенезі серцево-судинних хвороб: можливості терапевтичного впливу

  Комбинированная антигипертензивная терапия у больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией

  Инфекционный эндокардит

 • «Ліки України» №3 (209)

  Сучасна тактика ведення пацієнтів із гострою серцевою недостатністю 

  Стратегия нейрофармакотерапии вегетативной дисфункции  

  Эффективность детоксикационной и гепатопротекторной терапии у больных сахарным диабетом 2-го типа в реальной клинической практике (клинический опыт)   

  Феномен невідновленого кровотоку після первинних черезшкірних коронарних втручань 

больше обзоров