Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №5 (211)

2017

Алгоритм діагностики та покрокового лікування остеоартриту: на допомогу сімейному лікарю
У статті узагальнено сучасні підходи до діагностики та лікування такого поширеного захворювання, як остеоартрит. Представлено критерії діагностики остеоартриту різної локації, а також алгоритм лікування остеоартриту колінних суглобів ESCEO-2014. Ці рекомендації є першим досвідом створення докладного алгоритму, який дозволяє лікарям різних спеціальностей орієнтуватися в численних методах лікування остеоартриту та обирати адекватну терапію на різних стадіях розвитку цього захворювання.

Комбінована терапія артеріальної гіпертензії: вибір найкращого варіанту
Комбінована терапія артеріальної гіпертензії рекомендована для лікування пацієнтів із показниками артеріального тиску вище 160/100 мм рт.ст., а також тих, у кого артеріальний тиск нижче, але існує високий ризик ускладнень.

Сучасні підходи до лікування хронічного циститу в жінок
Лікування хворих із хронічним рецидивуючим циститом зумовлене вірулентністю кишкової палички та станом локальної резистентності слизової оболонки сечового міхура та їх взаємодією. Застосування інстиляцій засобу, що містить гіалуронат натрію, у комплексній терапії хворих на хронічний цистит сприяло покращенню клінічної симптоматики пацієнтів, а також зниженню кількості рецидивів, що покращувало якість життя пацієнтів.

Змішане захворювання сполучної тканини у практиці сімейного лікаря
У статті описано клінічний випадок змішаного захворювання сполучної тканини у практиці сімейного лікаря. Представлено огляд літератури щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностичних критеріїв та принципів лікування, прогнозу для життя при змішаному захворюванні сполучної тканини у практиці сімейного лікаря.

Другие номера издания
 • «Ліки України» №8 (214)

  Цитопротекція при гострому інфаркті міокарда після відкриття інфаркт-залежної артерії: нові горизонти  

  ЕPs 7630 – сучасна зброя проти «старого» захворювання   

  Роль мікроелементів у профілактиці та лікуванні артеріальної гіпертензії   

  Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень  

  Диастолическая дисфункция левого желудочка   

 • «Ліки України» №7 (213)

  Факты и гипотезы антибактериальной терапии в кардиологии

  Рестриктивная кардиомиопатия

  Использование метаболической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий

  Досягнення України в боротьбі з гепатитом

  Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця

 • «Ліки України» №6 (212)

  Гістопатологічні особливості тромбів, що сформувались у коронарних стентах

  Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь

  Комбінована мукоактивна терапія

  К вопросу о гепатотоксичности ингибитора тирозинкиназы иматиниба у пациентов с хронической миелоидной лейкемией

  Неалкогольная жировая болезнь печени у больных сахарным диабетом 2 типа и ожирением

 • «Ліки України» №5 (211)

  Алгоритм діагностики та покрокового лікування остеоартриту: на допомогу сімейному лікарю

  Комбінована терапія артеріальної гіпертензії: вибір найкращого варіанту

  Сучасні підходи до лікування хронічного циститу в жінок 

  Змішане захворювання сполучної тканини у практиці сімейного лікаря

 • «Ліки України» №4 (210)

  Сучасні підходи до профілактики інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь

  Сірководень – важлива сигнальна молекула в патогенезі серцево-судинних хвороб: можливості терапевтичного впливу

  Комбинированная антигипертензивная терапия у больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией

  Инфекционный эндокардит

больше обзоров