Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров'я України №10 (407)

Травень 2017

Антигіпертензивна терапія і ризик розвитку діабету: результати мережевого метааналізу
Артеріальна гіпертензія (АГ) і цукровий діабет (ЦД) є провідними факторами ризику атеросклерозу та його ускладнень, зокрема інфаркту міокарда й інсульту. АГ і ЦД часто поєднуються і синергічно підвищують кардіоваскулярний ризик. Нормальний артеріальний тиск (АТ) визначається лише у 42% пацієнтів із ЦД, і тільки 56% хворих з гіпертензією мають нормальний обмін глюкози. У пацієнтів з АГ ризик розвитку ЦД майже у 2,5 раза вищий, ніж в осіб з нормальним АТ. Тісний взаємозв’язок між АГ і ЦД зумовлений загальними етіологічними та патогенетичними механізмами, такими як ожиріння, запалення, окислювальний стрес й інсулінорезистентність. Фізична активність відіграє захисну роль при обох захворюваннях.

Псориатический артрит
Псориаз – это распространенное заболевание кожи, ассоциирующееся с различной сопутствующей патологией. Наиболее распространенным коморбидным заболеванием является псориатический артрит (ПА), который развивается у 30% больных псориазом и характеризуется многообразием клинических проявлений, что часто является причиной несвоевременной диагностики и лечения.

Недостатня прихильність до антигіпертензивного лікування: щоденна проблема сімейного лікаря
Недостатній комплаєнс при лікуванні хронічних хвороб – відома світова проблема. Особливо гостро це питання постає при артеріальній гіпертензії, оскільки протягом першого року після призначення антигіпертензивної терапії близько половини пацієнтів її припиняють, а близько третини продовжують приймати антигіпертензивні препарати, але не в повній відповідності до рекомендацій лікаря.

Современные стратегии кардиоваскулярной профилактики: фокус на гиполипидемическую терапию
Постарение населения является одним из основных вызовов как для современного мира, так и для будущих поколений. Сложившаяся демографическая ситуация влечет за собой рост заболеваемости, ассоциирующийся с постоянным увеличением расходов на медицинское обслуживание. В структуре заболеваемости особое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, которые выступают основной причиной инвалидизации и смерти в популяции лиц среднего и пожилого возраста. В связи с этим значение адекватной профилактики и терапии данной патологии трудно переоценить. Эффективность комплексных мер зависит от тесного сотрудничества всех участников процесса: пациентов, клиницистов, ученых и фармпроизводителей.

Ведення пацієнтів з початковими проявами остеоартрозу: тактика сімейного лікаря
Остеоартроз (ОА) – гетерогенна група хронічних дегенеративних захворювань опорно-рухового апарату, які характеризуються постійним болем, запаленням та погіршенням функції суглобів, що істотно знижує якість життя. Збільшення частки населення похилого віку та розповсюдженості ожиріння протягом кількох останніх декад призвело до різкого підвищення поширеності ОА; цей показник продовжує зростати.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №6 (427)

  Первинний гiперпаратиреоз: реалiї сьогодення

  Диабетическая полинейропатия

  Современные рекомендации по лечению гипотиреоза: положения, сформулированные Британской ассоциацией щитовидной железы

  Особенности современной медикаментозной коррекции D-дефицита

  Біль та запальні процеси в стоматології: вибір оптимального лікарського засобу

 • Здоров’я України №5 (426)

  Менш поширені причини екзокринної недостатності підшлункової залози

  Профессор Сердар Турхал: «Оптимальным методом предупреждения онкозаболеваний является создание индивидуальной профилактической программы»

  Особливості коморбідного перебігу хронічного панкреатиту та вірусного гепатиту С у загальноклінічній практиці

  Біль у стоматологічній практиці

  Система «теломеры-теломераза» как молекулярно-генетический индикатор старения у человека

 • Здоров’я України №4 (425)

  Патогенетическая терапия диарейного синдрома у детей и подростков

  Гепатотоксичність у дерматологічній практиці

  Сучасний підхід до корекції порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу

  Взаємозв’язок між індексом маси тіла та тяжкістю псоріазу

  Зуд – симптом в дерматологии и в клинике внутренних заболеваний

  Медицина в академічній мантії: момент істини

 • Здоров’я України №3 (424)

  Сучасні аспекти діагностики та лікування відкритокутової глаукоми

  Современные тенденции в лечении воспалительных заболеваний век

  Современные подходы к лечению синдрома сухого глаза

  Сучасні алгоритми діагностики та лікування мігрені

  Лекарства и биологически активные добавки: современный взгляд на оценку соотношения эффективность/безопасность

   

 • Здоров’я України №2 (423)

  Антисептики для обробки пролежнів

  Застосування комплексної нейропротекції при ішемічних інсультах та інших неврологічних порушеннях

  Стандарты диагностики глютензависимых заболеваний

  Пацієнт із лихоманкою в амбулаторній практиці

  Дисфункция щитовидной железы и система гемостаза

  Трепанация черепа: подражание Творцу сквозь века

больше обзоров