Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров'я України №10 (407)

Травень 2017

Антигіпертензивна терапія і ризик розвитку діабету: результати мережевого метааналізу
Артеріальна гіпертензія (АГ) і цукровий діабет (ЦД) є провідними факторами ризику атеросклерозу та його ускладнень, зокрема інфаркту міокарда й інсульту. АГ і ЦД часто поєднуються і синергічно підвищують кардіоваскулярний ризик. Нормальний артеріальний тиск (АТ) визначається лише у 42% пацієнтів із ЦД, і тільки 56% хворих з гіпертензією мають нормальний обмін глюкози. У пацієнтів з АГ ризик розвитку ЦД майже у 2,5 раза вищий, ніж в осіб з нормальним АТ. Тісний взаємозв’язок між АГ і ЦД зумовлений загальними етіологічними та патогенетичними механізмами, такими як ожиріння, запалення, окислювальний стрес й інсулінорезистентність. Фізична активність відіграє захисну роль при обох захворюваннях.

Псориатический артрит
Псориаз – это распространенное заболевание кожи, ассоциирующееся с различной сопутствующей патологией. Наиболее распространенным коморбидным заболеванием является псориатический артрит (ПА), который развивается у 30% больных псориазом и характеризуется многообразием клинических проявлений, что часто является причиной несвоевременной диагностики и лечения.

Недостатня прихильність до антигіпертензивного лікування: щоденна проблема сімейного лікаря
Недостатній комплаєнс при лікуванні хронічних хвороб – відома світова проблема. Особливо гостро це питання постає при артеріальній гіпертензії, оскільки протягом першого року після призначення антигіпертензивної терапії близько половини пацієнтів її припиняють, а близько третини продовжують приймати антигіпертензивні препарати, але не в повній відповідності до рекомендацій лікаря.

Современные стратегии кардиоваскулярной профилактики: фокус на гиполипидемическую терапию
Постарение населения является одним из основных вызовов как для современного мира, так и для будущих поколений. Сложившаяся демографическая ситуация влечет за собой рост заболеваемости, ассоциирующийся с постоянным увеличением расходов на медицинское обслуживание. В структуре заболеваемости особое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, которые выступают основной причиной инвалидизации и смерти в популяции лиц среднего и пожилого возраста. В связи с этим значение адекватной профилактики и терапии данной патологии трудно переоценить. Эффективность комплексных мер зависит от тесного сотрудничества всех участников процесса: пациентов, клиницистов, ученых и фармпроизводителей.

Ведення пацієнтів з початковими проявами остеоартрозу: тактика сімейного лікаря
Остеоартроз (ОА) – гетерогенна група хронічних дегенеративних захворювань опорно-рухового апарату, які характеризуються постійним болем, запаленням та погіршенням функції суглобів, що істотно знижує якість життя. Збільшення частки населення похилого віку та розповсюдженості ожиріння протягом кількох останніх декад призвело до різкого підвищення поширеності ОА; цей показник продовжує зростати.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №20 (417)

  Женщины 40-55 лет и железодефицитная анемия: особенности течения, диагностики и лечения

  Стабільна стенокардія: які препарати яким пацієнтам призначати

  Головная боль: диагностический алгоритм в общетерапевтической практике

  Синдром раздраженного кишечника

  Роль этиологических факторов в формировании почечных камней

  Экскурс в историю стоматологии

 • Здоров’я України №19 (416)

  Новые аспекты применения урсодезоксихолевой кислоты: взгляд кардиолога

  Обзор международных рекомендаций по диагностике и лечению хронической крапивницы

  Середовища для інфузійної терапії: труднощі вибору на первинній ланці

  Комбинированная терапия АГ: в фокусе принципиальные различия комбинаций 2-го ряда

  Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі?

  Соматоформные расстройства в клинике внутренних болезней

 • Здоров’я України №18 (415)

  Ревматические заболевания и лимфомы: где искать точки соприкосновения?

  Спондилоартрит, асоційований з виразковим колітом

  Головний біль напруги: стислий довідник лікаря

  Оптимальная терапия когнитивных нарушений у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями

  Современные подходы к лечению кашля

   

 • Здоров’я України №17 (414)

  Реформа охорони здоров’я: розвінчання міфів

  Дезінфекція в лікувальних закладах. Принципи вибору ефективних засобів

  Нарушения рефракции зрения: как правильно расставить акценты

  Трансдермальні методи протизапальної терапії у практиці сімейного лікаря

  Антибіотикасоційована діарея: сучасні аспекти терапії та профілактики

 • Здоров’я України №15-16 (412-413)

  Тромбоцити та тромбопоетин: історія досліджень

  Ингибирование ксантиноксидазы как путь улучшения сердечно-сосудистых исходов

  Тактика ведения больных с хронической сердечной недостаточностью на этапе первичной медицинской помощи

  Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных препаратов: курс – на безопасность

   

больше обзоров