Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров'я України №10 (407)

Травень 2017

Антигіпертензивна терапія і ризик розвитку діабету: результати мережевого метааналізу
Артеріальна гіпертензія (АГ) і цукровий діабет (ЦД) є провідними факторами ризику атеросклерозу та його ускладнень, зокрема інфаркту міокарда й інсульту. АГ і ЦД часто поєднуються і синергічно підвищують кардіоваскулярний ризик. Нормальний артеріальний тиск (АТ) визначається лише у 42% пацієнтів із ЦД, і тільки 56% хворих з гіпертензією мають нормальний обмін глюкози. У пацієнтів з АГ ризик розвитку ЦД майже у 2,5 раза вищий, ніж в осіб з нормальним АТ. Тісний взаємозв’язок між АГ і ЦД зумовлений загальними етіологічними та патогенетичними механізмами, такими як ожиріння, запалення, окислювальний стрес й інсулінорезистентність. Фізична активність відіграє захисну роль при обох захворюваннях.

Псориатический артрит
Псориаз – это распространенное заболевание кожи, ассоциирующееся с различной сопутствующей патологией. Наиболее распространенным коморбидным заболеванием является псориатический артрит (ПА), который развивается у 30% больных псориазом и характеризуется многообразием клинических проявлений, что часто является причиной несвоевременной диагностики и лечения.

Недостатня прихильність до антигіпертензивного лікування: щоденна проблема сімейного лікаря
Недостатній комплаєнс при лікуванні хронічних хвороб – відома світова проблема. Особливо гостро це питання постає при артеріальній гіпертензії, оскільки протягом першого року після призначення антигіпертензивної терапії близько половини пацієнтів її припиняють, а близько третини продовжують приймати антигіпертензивні препарати, але не в повній відповідності до рекомендацій лікаря.

Современные стратегии кардиоваскулярной профилактики: фокус на гиполипидемическую терапию
Постарение населения является одним из основных вызовов как для современного мира, так и для будущих поколений. Сложившаяся демографическая ситуация влечет за собой рост заболеваемости, ассоциирующийся с постоянным увеличением расходов на медицинское обслуживание. В структуре заболеваемости особое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, которые выступают основной причиной инвалидизации и смерти в популяции лиц среднего и пожилого возраста. В связи с этим значение адекватной профилактики и терапии данной патологии трудно переоценить. Эффективность комплексных мер зависит от тесного сотрудничества всех участников процесса: пациентов, клиницистов, ученых и фармпроизводителей.

Ведення пацієнтів з початковими проявами остеоартрозу: тактика сімейного лікаря
Остеоартроз (ОА) – гетерогенна група хронічних дегенеративних захворювань опорно-рухового апарату, які характеризуються постійним болем, запаленням та погіршенням функції суглобів, що істотно знижує якість життя. Збільшення частки населення похилого віку та розповсюдженості ожиріння протягом кількох останніх декад призвело до різкого підвищення поширеності ОА; цей показник продовжує зростати.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №24 (421)

  Застосування периферичних венозних катетерів у клінічній практиці медичної сестри

  В поиске идеального антифибротического препарата: как сказать «нет» фиброзу печени?

  Можливості фітотерапії в лікуванні хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів

  Роль лікаря загальної практики – сімейної медицини у веденні пацієнта з раком легені

  Железодефицит в практике семейного врача

  Що нового в арсеналі топічних засобів для лікування алергодерматозів?

 • Здоров’я України №23 (420)

  Топічні нестероїдні протизапальні засоби: фармацевтичний та клініко-фармакологічний аспекти

  Принципы и инструменты фармакопрофилактики стресс-зависимой патологии в общемедицинской практике

  Респіраторні інфекції в терапевтичній практиці: розбір клінічних випадків

  Выдающийся дар и оборванная жизнь…

  Антибиотикорезистентность возбудителей внутрибольничных инфекций в Украине: взгляд экспертов

 • Здоров’я України №22 (419)

  Законодавче регулювання страхування медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків

  Відміна низькодозової терапії АСК і ризик кардіоваскулярних подій

  Дифференциация и активация остеокластов

  Новые аспекты клинического применения УДХК: выходя за грани гепатопротекции

  К вопросу о кератозах

   

 • Здоров’я України №21 (418)

  В поисках идеального гепатопротектора

  Эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия: успешный украинский опыт

  Сучасні підходи до основних засад здорового та лікувального харчування

  Антибактериальная терапия негоспитальной пневмонии на амбулаторном этапе

  Острая боль в грудной клетке: неожиданная причина?

 • Здоров’я України №20 (417)

  Женщины 40-55 лет и железодефицитная анемия: особенности течения, диагностики и лечения

  Стабільна стенокардія: які препарати яким пацієнтам призначати

  Головная боль: диагностический алгоритм в общетерапевтической практике

  Синдром раздраженного кишечника

  Роль этиологических факторов в формировании почечных камней

  Экскурс в историю стоматологии

больше обзоров