Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
1 читателей 1 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 2394 раз

Проект наказу МОЗ щодо проведення клінічних випробувань ЛЗ та експертизи матеріалів клінічних випробувань

- 2394
2394
На офіційному сайті МОЗ України 19.06.2015 опубліковано Проект наказу МОЗ "Про внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань".
читайте также Главное за неделю

Статус: Проект - громадське обговорення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу МОЗ України
"Про внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань"

З метою удосконалення та оптимізації Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом МОЗ України від 23.09.2009 № 690, експертною групою розроблено проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань" (далі – проект наказу).

Проект наказу, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо законопроекту надсилати на адресу:

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601. Контактні особи: Лясковський Тарас Михайлович, тел. (044) 200-07-93, (E-mail: tlyaskovsky@moz.gov.ua) та Талаєва Тетяна Володимирівна тел. (044) 498-43-01.


ПРОЕКТ
Про внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань

Відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про лікарські засоби", а також з метою вдосконалення та упорядкування проведення клінічних випробувань лікарських засобів

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 вересня 2009 року № 690, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1010/17026 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12 липня 2012 року № 523), що додаються.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (С. Бородін) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. Квіташвілі

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань" (далі – Проект наказу МОЗ України) розроблено з метою удосконалення та оптимізації Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2009 № 690, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за № 1010/17026, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12.07.2012 № 523) (далі – Порядок).

2. Мета і шляхи її досягнення
Одним із пріоритетних питань у регулюванні обігу лікарських засобів є захист здоров'я пацієнта шляхом удосконалення нормативно-правової бази з врахуванням сучасного стану розвитку системи обігу лікарських засобів та охорони здоров'я України в цілому.

Запропоновані Проектом наказу МОЗ України зміни до Порядку повинні вирішити наступні питання стосовно:

 • врегулювання недостатньої обізнаності громадськості щодо клінічних випробувань (потенційних досліджуваних, дослідників, заявників), зокрема, шляхом внесення змін до Порядку в частині реєстрації кожного клінічного випробування в загальнодоступній базі клінічних випробувань до включення першого пацієнта;
 • забезпечення належного рівня експертизи матеріалів клінічних випробувань з урахуванням оцінки страхових випадків та дотримання етичних і морально-правових принципів під час проведення клінічних випробувань в умовах зростаючої кількості клінічних випробувань та участі в них досліджуваних шляхом внесення змін до Розділу ІV. "Основні вимоги до захисту досліджуваних" та до Розділу VІІІ. "Оцінка етичних та морально – правових аспектів клінічного випробування";
 • уточнення процедури надання до Державного експертного центру МОЗ документації щодо досліджуваних лікарських засобів.

Окрім того, з метою приведення Порядку у відповідність до Закону України "Про захист персональних даних" Проектом наказу МОЗ України пропонується внести зміни до Додатку 6 "Заява відповідального дослідника" щодо надання згоди відповідального дослідника на використання його персональних даних.

Водночас створення закладів охорони здоров'я для фармакокінетичних досліджень взаємозамінності стримує той факт, що Порядок не передбачає різні вимоги до закладів охорони здоров'я, які проводять порівняльні клінічні дослідження на хворих пацієнтах, і які проводять дослідження фармакокінетики на здорових добровольцях, зокрема, від закладу вимагається крім ліцензії, ще і сертифікат акредитації, який видається через два роки після отримання ліцензії.

З метою врегулювання питання проведення фармакокінетичних досліджень за участю здорових добровольців, задля створення умов для широкого втілення досліджень біоеквівалентності в Україні пропонується внести зміни до Додатку 7 "Інформація про ЛПЗ та місце проведення клінічного випробування" Порядку щодо надання Акредитаційного сертифікату (за наявності).

3. Правові аспекти
У даній сфері діють такі нормативно-правові акти:

 • Закон України "Про лікарські засоби"
 • Закон України "Про захист персональних даних"
 • Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2009 № 690, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за № 1010/17026, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12.07.2012 № 523).

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Проекту наказу МОЗ України не потребує додаткових витрат із державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу МОЗ України потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект
Проекту наказу МОЗ України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації
У Проекті наказу МОЗ України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції
У Проекті наказу МОЗ України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект наказу МОЗ України потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу МОЗ України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект наказу МОЗ України є регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці
Прийняття Проекту наказу МОЗ України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів
Прийняття Проекту наказу МОЗ України забезпечить проведення клінічних випробувань в Україні на належному рівні з дотриманням вимог законодавства України, а також встановити чіткі вимоги щодо порядку проведення клінічних випробувань в Україні.

Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Одним із пріоритетних питань у регулюванні обігу лікарських засобів є захист здоров'я пацієнта шляхом удосконалення нормативно-правової бази з врахуванням сучасного стану розвитку системи обігу лікарських засобів та охорони здоров'я України в цілому.

З метою удосконалення та оптимізації Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2009 № 690, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за № 1010/17026, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12.07.2012 № 523), (далі – Порядок) розроблено проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань" (далі – Проект наказу МОЗ України).

2. Мета і шляхи її досягнення
Запропоновані Проектом наказу МОЗ України зміни до Порядку повинні вирішити наступні питання стосовно:

 • врегулювання недостатньої обізнаності громадськості щодо клінічних випробувань (потенційних досліджуваних, дослідників, заявників), зокрема, шляхом внесення змін до Порядку в частині реєстрації кожного клінічного випробування в загальнодоступній базі клінічних випробувань до включення першого пацієнта;
 • забезпечення належного рівня експертизи матеріалів клінічних випробувань з урахуванням оцінки страхових випадків та дотримання етичних і морально-правових принципів під час проведення клінічних випробувань в умовах зростаючої кількості клінічних випробувань та участі в них досліджуваних шляхом внесення змін до Розділу ІV. "Основні вимоги до захисту досліджуваних" та до Розділу VІІІ. "Оцінка етичних та морально –правових аспектів клінічного випробування";
 • уточнення процедури надання до Державного експертного центру МОЗ документації щодо досліджуваних лікарських засобів.

Окрім того, з метою приведення Порядку у відповідність до Закону України "Про захист персональних даних" Проектом наказу МОЗ України пропонується внести зміни до Додатку 6 "Заява відповідального дослідника" щодо надання згоди відповідального дослідника на використання його персональних даних.

Водночас, створення закладів охорони здоров'я для фармакокінетичних досліджень взаємозамінності стримує той факт, що Порядок не передбачає різні вимоги до закладів охорони здоров'я, які проводять порівняльні клінічні дослідження на хворих пацієнтах, і які проводять дослідження фармакокінетики на здорових добровольцях, зокрема, від закладу вимагається крім ліцензії, ще і сертифікат акредитації, який видається через два роки після отримання ліцензії.

З метою врегулювання питання проведення фармакокінетичних досліджень за участю здорових добровольців, задля створення умов для широкого втілення досліджень біоеквівалентності в Україні пропонується внести зміни до Додатку 7 "Інформація про ЛПЗ та місце проведення клінічного випробування" Порядку щодо надання Акредитаційного сертифікату (за наявності).

2. Цілі державного регулювання
Прийняття проекту наказу МОЗ України дозволить реалізувати проведення клінічних випробувань в Україні на належному рівні з дотриманням вимог законодавства України, а також встановити чіткі вимоги щодо порядку проведення клінічних випробувань в Україні.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Перший спосіб досягнення поставлених цілей (оптимальний) — прийняття Проекту наказу МОЗ України дозволить забезпечити проведення клінічних випробувань в Україні на належному рівні з дотриманням вимог законодавства України, а також встановить більш чіткі вимоги щодо порядку проведення клінічних випробувань в Україні.

Другий спосіб — залишити ситуацію без змін. Це не призведе до досягнення поставлених цілей.

Третій спосіб — прийняття нових актів. Оскільки питання клінічних випробувань лікарських засобів вже врегульовано нормативно-правовим актом, прийняття нового законодавчого акта є недоцільним.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи
Зазначена ціль досягається шляхом внесення запропонованих змін до Порядку.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Внесення змін до регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди Втрати
Сфера інтересів держави
Вдосконалення Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань. Запобігання обігу на території України неякісних, неефективних та небезпечних лікарських засобів. Відсутні
Сфера інтересів суб'єктів господарювання
Встановлення чітких вимог щодо порядку проведення клінічних випробувань в Україні. Відсутні
Сфера інтересів громадян
Забезпечення населення України ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами. Відсутні

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта
Пропонується внести зазначені зміни із необмеженим строком дії (до моменту прийняття можливих подальших відповідних змін до чинного законодавства України).

8. Показники результативності акта
Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

 • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів – реалізація акта не передбачає додаткових надходжень та втрат до державного та місцевих бюджетів;
 • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на усіх суб'єктів господарювання (резидентів та нерезидентів), які є заявниками та/або виробниками лікарських засобів і відповідають за їх ефективність, безпечність та якість;
 • розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаний з виконанням вимог акта — запропонований акт не потребує від суб'єктів господарювання додаткових витрат;
 • час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаний з виконанням вимог акта — термін прийняття рішення ЦОВВ про проведення клінічних випробувань не зміниться з прийняттям акта;
 • рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб оцінюється як середній, оскільки запропонований проект змін розміщений на сайті Міністерства охорони здоров'я України (moz.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності
Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Відстеження результативності акта буде проводитись шляхом аналізу даних щодо ефективності, безпечності та якості лікарських засобів, опитування суб'єктів господарювання, зайнятих у сфері обігу лікарських засобів.

Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський

Додаток 6

Додаток 7

 

полезный материал
1 читателей 1 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 2394 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь

хотите всегда быть в курсе последних новостей и событий на фармрынке украины? Подпишитесь на нашу рассылку:

следите за нами
в соцсетях:

Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Система Orphus

© 2007 - 2018. Первый независимый фармацевтический бизнес-портал.

Использование материалов сайта без согласования с администрацией запрещено.