Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
2 читателей 2 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 1117 раз

Проект наказу МОЗ щодо закупівлі ліків медзакладами, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

- 1117
1117
На офіційному сайті МОЗ України 06.12.2018 опубліковано Проект наказу МОЗ про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі ліків закладами і установами охорони здоров’я, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів.
читайте также Главное за неделю

Статус: Проект – громадське обговорення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» від 11.07.2017 №782, що зареєстровано у Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 року за №851/30719.

Проект наказу розроблено з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективності витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

Проект регуляторного акту оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресами: Медичний департамент МОЗ України, 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.  Контактна особа: Коба Тетяна, тел. (044) 200-07-96, e-mail: zvit.moz@gmail.com, farmsector@gmail.com, gritsenko@moz.gov.ua.


ПРОЕКТ
Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Відповідно до підпунктів 2, 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №267, абзацу другого пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2017 року №782, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р. за №851/30719, що додаються.

2. Медичному департаменту (Гаврилюк А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

Мета: зміна моделі розрахунків потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що здійснюється за кількістю упаковок, на модель розрахунків за кількістю одиниць лікарської форми.

1. Підстава розроблення проекту акта
Проект наказу розроблено за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Механізм визначення потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів встановлений Порядком визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2017 року №782, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р за №851/30719 (далі – Порядок).

Згідно з Порядком для визначення потреби у лікарських засобах використовуються метод кількісної оцінки потреб у лікарських засобах, що базується на показниках захворюваності (далі - метод захворюваності), та метод кількісної оцінки потреб у лікарських засобах, що базується на показниках споживання (далі - метод споживання). Обидва методи на сьогодні передбачають розрахунок потреби за кількістю упаковок лікарських засобів.

Проте на практиці існуюча модель виявилась недостатньо ефективною. Так, МОЗ України отримує численні повідомлення з регіонів про складнощі, які виникають на практиці під час розрахунку потреби лікарських засобів, що здійснюється в упаковках.

Зміна одиниць вимірювання необхідної кількості лікарських засобів дозволить більш точно проводити розрахунок та з огляду на це раціонально використовувати бюджетні кошти, що використовуються при закупівлі лікарських засобів за бюджетні кошти.

Окрім цього, модель розрахунку за одиницями лікарської форми сприятиме інтеграції до системи публічних закупівель ProZorro та вдосконаленню порядку проведення закупівель лікарських засобів за бюджетні кошти.

При цьому різні торговельні марки лікарських засобів з однаковою діючою речовиною можуть мати в упаковці різну кількість одиниць лікарської форми. На практиці це створює складнощі та різні підходи при розрахунку потреби.

Зміни, передбачені проектом наказу, відповідають стратегічним цілям Уряду. Так, на виконання зобов’язань, взятих на себе Україною в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, підвищення рівня доступності лікарських засобів включено до Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, що затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. №275-р. Планом пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. №244-р, передбачено підвищення рівня доступності лікарських засобів в межах розвитку системи громадського здоров’я.

3. Суть проекту акта
Проектом наказу передбачено внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2017 року №782, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р. за №851/30719, зокрема, доповнити додаток 1 до Порядку, яким врегульовано розрахунок за методом захворюваності, та додаток 2 до Порядку, яким врегульовано розрахунок за методом споживання, положеннями, згідно з якими розрахунок потреби у лікарських засобах здійснюється в одиницях лікарської форми.

4. Правові аспекти
Правовідносини у цій сфері регулюються такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», наказом МОЗ України від 11.07.2017 №782 «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р за №851/30719, та іншими нормативно-правовими актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

6. Прогноз впливу
Прийняття проекту наказу дозволить раціоналізувати витрати бюджетних коштів.

Прийняття проекту наказу сприятиме підвищенню доступу населення до необхідних лікарських засобах та більш точне врахування потреб у лікарських засобах в окремих регіонах країни.

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

Внаслідок прийняття проекту наказу буде покращено стан громадського здоров’я населення шляхом підвищення доступності лікарських засобів у закладах і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Проект наказу не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

Проект наказу не впливає на інші сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих сторін
Стосовно проекту наказу проводилися консультації із заінтересованими сторонами, зокрема, із представниками закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, які підтримують удосконалення методів розрахунку потреби у лікарських засобах.

Реалізація наказу матиме вплив на інтереси населення, а саме хворих, що потребують забезпечення лікарськими засобами під час лікування у закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Реалізація проекту наказу також матиме вплив на заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, які зможуть більш точно розраховувати потребу у лікарських засобах.

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу додається.

8. Громадське обговорення
Проект наказу оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України для громадського обговорення.

9. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, а також проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

10. Правова експертиза
Проект наказу потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації
Проект наказу не містить ознак дискримінації та не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів
Прийняття проекту наказу дозволить застосовувати модель розрахунків потреби у закупівлі лікарських засобів на основі одиниць лікарської форми, що сприятиме більш точному визначенню потреби та покращить доступ населення до лікарських засобів.

Критерій оцінки ефективності проекту наказу:

  • підвищення рівня задоволення потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів.
В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна Супрун

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Проектом наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» (далі – проект наказу) пропонується змінити модель розрахунків потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що здійснюється за кількістю упаковок, на модель розрахунків за кількістю одиниць лікарської форми.

2. Проект наказу матиме такий вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)
Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Населення, а саме хворі, що перебувають на лікуванні у закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів Забезпечення необхідними препаратами під час лікування у закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів Позитивний вплив Позитивний вплив Покращення доступу населення до лікарських засобів, оскільки сприятиме більш точному розрахунку потреби.
Заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів Точний розрахунок потреби у лікарських засобах, що дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти та закуповувати достатню кількість необхідних для хворих препаратів Позитивний вплив Позитивний вплив Прийняття проекту наказу та застосування моделі розрахунку за одиницями лікарської форми дозволить підвищити точність розрахунку потреби в лікарських засобах та раціоналізувати витрати коштів.
полезный материал
2 читателей 2 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 1117 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь

хотите всегда быть в курсе последних новостей и событий на фармрынке украины? Подпишитесь на нашу рассылку:

следите за нами
в соцсетях:

Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Система Orphus

© 2007 - 2019. Первый независимый фармацевтический бизнес-портал.

Использование материалов сайта без согласования с администрацией запрещено.!