Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
1 читателей 1 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 633 раз

Проект розпорядження КМУ про реалізацію стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

- 633
633
На офіційному сайті МОЗ України 27.07.2018 опубліковано Проект розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».
читайте также Главное за неделю

Статус: Проект – громадське обговорення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»

Проектом розпорядження пропонується затвердити план заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року №735.

Проект розпорядження направлений на вирішення питань щодо активізації діяльності суб’єктів наркополітики в частині здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх витоку у незаконний обіг і, водночас, забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих, актуалізацію боротьби з організованою наркозлочинністю, корупцією та наркобізнесом, подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.

Проект розпорядження, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України (www.moz.gov.ua).

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до:

  • Державної установи «Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»: за адресою 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5. Контактна особа: начальник відділу Курлова Вікторія, e-mail: v_kurlova@ukr.net, тел. 287-89-46
  • Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: головний спеціаліст Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України МОЗ України Шемет Анна, e-mail: anna.shemet007@gmail.com, тел. 200-06-68.

ПРОЕКТ
Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям забезпечити:

  • виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням
  • подання щороку до 31 січня Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

3. Витрати, пов’язані із виконанням плану заходів, затвердженого, цим розпорядженням, здійснювати в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідні роки, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»

Мета: забезпечення реалізації суб’єктами наркополітики – центральними і місцевими органами виконавчої влади, установами і організаціями, положень Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.

1. Підстава розроблення проекту акта
Проект розпорядження підготовлено Міністерством охорони здоров’я України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року №735.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України пропонується затвердити план заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року (далі – проект).

Проект направлений на вирішення питань щодо активізації діяльності суб’єктів наркополітики в частині здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх витоку у незаконний обіг і, водночас, забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих, актуалізацію боротьби з організованою наркозлочинністю, корупцією та наркобізнесом, подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.

Реалізація проекту також передбачає здійснення заходів із зменшення шкоди від наслідків зловживання психоактивними речовинами, вирішення питань медико-соціального спрямування, посилення взаємодії з Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркозалежності та іншими закордонними структурами.

3. Суть проекту акта
Проектом передбачено підвищення ефективності профілактичних, лікувальних, медичних і соціальних, реабілітаційних заходів, зменшення шкоди та наслідків від вживання психоактивних речовин, гармонізація єдиної державної системи моніторингу наркоситуації в державі відповідно до критеріїв Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності, упорядкування застосування наркотичних лікарських засобів, здійснення адекватних правоохоронних заходів, спрямованих на боротьбу з наркозлочинністю, шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України.

4. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють:

  • Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
  • Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»
  • постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 року №146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
  • постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року №333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
  • розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року №735 «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».

Реалізація акта передбачає розроблення нових нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень проекту розпорядження не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету України та здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідні роки, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Прогноз впливу
Проект не є регуляторним актом.

Проект передбачає вирішення питань щодо активізації діяльності суб’єктів наркополітики в частині здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх витоку у незаконний обіг і, водночас, забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих, актуалізацію боротьби з організованою наркозлочинністю, корупцією та наркобізнесом, подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.

Також реалізація проекту передбачає здійснення заходів із зменшення шкоди від наслідків зловживання психоактивними речовинами, вирішення питань медико-соціального спрямування, посилення взаємодії з Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркозалежності та іншими закордонними структурами.

7. Позиція заінтересованих сторін
Проект неодноразово було опрацьовано та узгоджено в рамках робочих зустрічей із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та громадськими організаціями.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

8. Громадське обговорення
З метою врахування думки громадськості проект розпорядження Кабінету Міністрів України опубліковано на офіційному веб-сайті МОЗ України.

9. Позиція заінтересованих органів
Проект потребує погодження із Генеральною прокуратурою України, Верховним Судом, Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством юстиції України, Міністерством інформаційної політики України, Міністерством культури України, Службою безпеки України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Національною поліцією України, Державною регуляторною службою, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Державною фіскальною службою України, Антимонопольним комітетом України, Київською міською та обласними держадміністраціями, Національною академією педагогічних наук України, Національною академією правових наук України, Національною академією медичних наук, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, Державною службою фінансового моніторингу України, ПАТ «НСТУ».

10. Правова експертиза
Правову експертизу проекту буде проведено Міністерством юстиції України відповідно до §44 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року №950 (із змінами).

11. Запобігання дискримінації
У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, а тому відсутня необхідність проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції
У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів
Прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України дозволить підвищити ефективність профілактичних, лікувальних, медичних і соціальних реабілітаційних заходів, гармонізувати єдину державну систему моніторингу наркоситуації в державі до критеріїв Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності, упорядкувати застосування наркотичних лікарських засобів, здійснення адекватних правоохоронних заходів, спрямованих на боротьбу з наркозлочинністю.

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУпрун

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ 
реалізації проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» передбачається вирішення питань щодо активізації діяльності суб’єктів наркополітики в частині здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх витоку у незаконний обіг і, водночас, забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих, актуалізацію боротьби з організованою наркозлочинністю, корупцією та наркобізнесом, подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.

2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників 
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив

(більше року)

Діти та молодь

Профілактика вживання психоактивних речовин дітьми та молоддю

+

+

Реалізація акту дозволить забезпечити здійснення заходів із запобігання вживанню наркотиків, активізувати діяльність суб’єктів наркополітики в частині здійснення відповідних заходів, направлених на підвищення ефективності профілактичних заходів, зниження рівня незаконного попиту на наркотики серед дітей та молоді

Особи з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

Зменшення шкоди та наслідків від вживання психоактивних речовин

+

+

Здійснення відповідних заходів надасть змогу забезпечити зменшення шкоди від наслідків зловживання психоактивними речовинами, вирішення питань медико-соціального спрямування, посилення взаємодії з Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркозалежності та іншими закордонними структурами

Особи, що потребують знеболення, у тому числі ті, що отримують паліативну допомогу

Забезпечення доступності до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини

+

+

Здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволить провести національну оцінку у підконтрольних лікарських засобах, передусім для полегшення болю,

забезпечити недопущення їх виток у незаконний обіг і, водночас забезпечити доступність до наркотичних лікарських засобів для хворих

полезный материал
1 читателей 1 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 633 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь

хотите всегда быть в курсе последних новостей и событий на фармрынке украины? Подпишитесь на нашу рассылку:

следите за нами
в соцсетях:

Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Система Orphus

© 2007 - 2019. Первый независимый фармацевтический бизнес-портал.

Использование материалов сайта без согласования с администрацией запрещено.