Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
1 читателей 1 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 2266 раз

Проект постанови КМУ щодо акредитації закладів охорони здоров'я

- 2266
2266
На офіційному сайті МОЗ України 04.06.2018 опубліковано Проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
читайте также Главное за неделю

Статус: Проект – громадське обговорення

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, дотримання вимог абзацу другого пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996, на офіційному веб-сайті МОЗ України розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови).

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров'я України за адресою – 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, E-mail: [email protected]; (044) 254-04-11, Торовець Леонід Юрійович.

Проект постанови оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Термін обговорення проекту постанови становить місяць з моменту його оприлюднення.


ПРОЕКТ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України  

В. Гройсман


Пояснювальна записка
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Абзацом 15 підпункту 1 пункту 7 розділу IV Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» внесені зміни до частини п’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, якими передбачається, що заклади охорони здоров'я можуть добровільно проходити акредитацію в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У діючій редакції Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №765 (зі змінами), далі – Порядок, передбачені норми, що акредитації підлягають всі заклади охорони здоров'я (далі – заклади) незалежно від форми власності, крім аптечних, акредитація яких може здійснюватися на добровільних засадах. Перша акредитація закладу проводиться через два роки від початку провадження діяльності.

Разом з тим Порядок передбачає, що бланк акредитаційного сертифіката підлягає переоформленню у разі зміни назви закладу, якщо зміна назви не пов'язана з реорганізацією закладу.

У додатках 1 та 2 Порядку передбачений звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації – за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу), який додається до заяви про проведення акредитації.

Зазначений звіт не надає можливості об’єктивно оцінити на первинному етапі відповідності закладу охорони здоров’я стандартам акредитації.

Стандарти акредитації закладів охорони здоров'я, затверджені наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року №142 «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров'я», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 року за №680/19418, визначають вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги у закладі охорони здоров'я.

На підставі зазначених стандартів проводиться експертиза відповідності закладу будь-якої форми власності встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів по кожному пункту/підпункту, що здійснюється за бальним принципом.

З метою спрощення Порядку акредитації закладу, економії часу на проведення експертизи документів, що додаються до заяви про акредитацію закладу охорони здоров’я, скорочення терміну проведення першої акредитації, а також матеріальних витрат закладів охорони здоров’я на підготовку зазначених документів, виникає необхідність щодо внесення змін до Порядку.

Крім того, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №285, передбачено, що суб'єкт господарювання, який є закладом охорони здоров'я, повинен мати затверджені в установленому законодавством порядку локальні протоколи (маршрути пацієнтів) згідно з клінічними протоколами та стандартами медичної допомоги (медичними стандартами), затвердженими МОЗ України, або діяти на підставі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ України.

Ліцензіат зобов'язаний надавати медичну допомогу та медичні послуги відповідно до локальних протоколів або на підставі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених наказами МОЗ України.

Враховуючи, що наказом МОЗ України від 29 грудня 2016 року №1422 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 вересня 2012 року №751», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2017 року за №530/30398, були внесені зміни до Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року №751, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за №2001/22313, в частині вилучення терміну «локальний протокол медичної допомоги», виникла необхідність внести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №285.

З огляду на викладене та враховуючи зміни до частини п’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, МОЗ України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови), яким передбачено внести зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №765, та Ліцензійних умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №285.

2. Мета і шляхи її досягнення
Проектом постанови передбачається приведення Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №765, та Ліцензійних умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №285, у відповідність до частини п’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я та інших нормативно-правових актів МОЗ України.

3. Правові аспекти
Правовою основою прийняття запропонованого проекту постанови є:

  • Конституція України
  • Основи законодавства України про охорону здоров’я
  • Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»
  • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Міністерством фінансів України, Антимонопольним комітетом України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект постанови розміщений на веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України для отримання пропозицій та зауважень громадськості, суб’єктів господарювання та громадських організацій.

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови не потребує погодження зі Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект постанови не є регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект постанови не вливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів
Прийняття проекту постанови надасть можливість привести Порядок акредитації закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №765, та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №285, у відповідність до частини п’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я та інших нормативно-правових актів МОЗ України.

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна Супрун
полезный материал
1 читателей 1 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 2266 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь

хотите всегда быть в курсе последних новостей и событий на фармрынке украины? Подпишитесь на нашу рассылку:

Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Система Orphus

© 2007 - 2020. Первый независимый фармацевтический бизнес-портал.

Использование материалов сайта без согласования с администрацией запрещено.