Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
1 читателей 1 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 1027 раз

Проект наказу МОЗ України щодо затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів

- 1027
1027
На офіційному сайті МОЗ України 30.06.2017 опубліковано Проект наказу МОЗ щодо затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів.
читайте также Главное за неделю

Статус: Проект – громадське обговорення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів».

Проект наказу розроблено з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективності витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

Проект регуляторного акту оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.Контактна особа: Гріценко Олександр Володимирович, тел. (044) 200-06-68, e-mail: gritsenko@moz.gov.ua;

ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14. Контактна особа: Семиренко Олена Олександрівна, e-mail: semerenko@dec.gov.ua .

Медичний департамент МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Острополець Наталія Андріївна, тел. (044) 253-82-92, e-mail: ostropolets@moz.gov.ua; Мулярчук Оксана Василівна, тел. (044) 253-10-26, e-mail: muliarchukov@gmail.com.


ПРОЕКТ

Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі
лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я,
що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Відповідно до абзацу другого пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективності витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі – Порядок), що додається.

2. Затвердити Перелік наказів Міністерства охорони здоров’я України, що втратили чинність, що додається.

3. У разі додаткового виділення у 2017 році бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів для закупівель лікарських засобів, розрахунок потреби в таких лікарських засобах проводити згідно з цим Порядком.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської та Київської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

5. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У.Супрун

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В умовах складної макроекономічної ситуації та обмежених матеріальних ресурсів системи охорони здоров’я особливого значення набуває проблема налагодження оптимальної системи фармацевтичного забезпечення потреб закладів охорони здоров’я. Складовою такої системи є розрахунок потреби закладів охорони здоров’я у лікарських засобах. Для недопущення зниження рівня медичного обслуговування населення України та нераціонального використання бюджетних коштів доцільно впровадити в медичну практику методику розрахунку потреб у лікарських засобах, що ґрунтуються на достовірних показниках діяльності закладів охорони здоров’я з використанням елементів моделювання. Запропоновані методи розрахунку об’єктивних потреб у лікарських засобах відповідають міжнародній практиці та можуть успішно застосовуватись у закладах охорони здоров’я первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги.

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» (далі – проект наказу) розроблено на виконання абзацу другого пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є раціональне планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективність витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту наказу.

3. Правові аспекти

У сфері відносин, що пропонується врегулювати проектом наказу, діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України «Про лікарські засоби», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.10.2016 № 1062 «Про затвердження Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 р. за № 1431/29561; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.2009 від № 936 «Про затвердження Методики розрахунку потреби в антиретровірусних препаратах»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.09.2011 № 1011 «Про затвердження Методики розрахунку потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії для лікування осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2016 р. за № 1355/29485; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2013 № 829 «Про затвердження Методичних рекомендацій планування та розрахунку кількості лікарських засобів, виробів медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення, на основі відповідних реєстрів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.03.2011 № 160 «Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2011 р. за № 480/19218; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.04.2012 №292 «Про забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів A або B або хворобу Віллебранда, факторами коагуляції крові та виробами медичного призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 р. за № 751/21064; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2013 № 829 «Про затвердження методичних рекомендацій планування та розрахунку кількості лікарських засобів, виробів медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення, на основі відповідних реєстрів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.04.2012 №292 «Про забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів A або B або хворобу Віллебранда, факторами коагуляції крові та виробами медичного призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 р. за № 751/21064.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу дозволить оптимізувати витрати бюджетних коштів, які витрачаються на потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, при закупівлі лікарських засобів та відшкодуванні їх вартості.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Міністерством фінансів України, Міністерством, економічного розвитку і торгівлі України, а також державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Прийняття проекту наказу дозволить уніфікувати підходи до розрахунку потреб закладів охорони здоров’я у лікарських засобах, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта сприятиме збереженню існуючих і створенню нових робочих місць, підвищенню рівня зайнятості населення.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить:

- оптимізувати систему фармацевтичного забезпечення потреб закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів,

- оцінити раціональність та ефективність витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

В.о. Міністра У.Супрун

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

I. Визначення проблеми

В умовах складної макроекономічної ситуації та обмежених матеріальних ресурсів системи охорони здоров’я особливого значення набуває проблема налагодження оптимальної системи фармацевтичного забезпечення потреб закладів охорони здоров’я. Складовою такої системи є розрахунок потреби закладів охорони здоров’я у лікарських засобах. Для недопущення зниження рівня медичного обслуговування населення України та нераціонального використання бюджетних коштів доцільно впровадити в медичну практику методику розрахунку потреб у лікарських засобах, що ґрунтується на достовірних показниках діяльності закладів охорони здоров’я з використанням елементів моделювання. Запропоновані методи розрахунку об’єктивних потреб у лікарських засобах відповідають міжнародній практиці та можуть успішно застосовуватись у закладах охорони здоров’я первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги.

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» розроблено на виконання абзацу другого пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Запропоновані методи (споживання та захворюваності) розрахунку потреби лікарських засобів можуть бути використані для:

- підготовки та обґрунтування кошторисів;

- планування нових і розширення існуючих державних програм;

- оптимізації коштів для придбання лікарських засобів, ґрунтуючись на пріоритетних проблемах охорони здоров’я.

На сьогоднішній день розрахунок потреби в лікарських засобах здійснюється по кожному захворюванню та стану різними методами, і це не завжди можливо перевірити. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» передбачає уніфікувати цей процес і при плануванні коштів використовувати методи споживання і захворюваності.

Основні групи (підгрупи), на які проблема чинить вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Ця проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а також за допомогою діючих регуляторних актів.

II. Цілі державного регулювання

Метою проекту наказу є раціональне планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективність витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів.

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити чинне законодавство без змін.

Проте цей спосіб не призведе до досягнення мети, оскільки не буде визначено порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Кожен заклад охорони здоров’я розраховує потребу лікарських засобів по різному.

Альтернатива 2

Прийняття проекту наказу що дозволить оптимізувати використання коштів передбачених на закупівлю (госпітальний сегмент) і відшкодування вартості (амбулаторний сегмент) лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Уніфікований метод розрахунку потреби лікарських засобів буде використовуватися закладами охорони здоров’я як для закупівель так і для відшкодування вартості лікарських засобів.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні.

Ситуація залишиться на існуючому рівні.

І надалі нераціонально витрачатимуться бюджетні кошти на закупівлю лікарських засобів закладами охорони здоров’я.

Альтернатива 2

Буде врегульовано порядок визначення обсягів потреби в закупівлі і відшкодуванні лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Допоможе раціонально формувати потребу у лікарських засобах закладів і установ охорони здоров’я та збільшити доступність лікарських засобів для пацієнтів.

Уніфікує процес розрахунку потреби лікарських засобів для всіх закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні. Громадяни кожен день стикаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я з нестачею лікарських засобів для лікування.

Громадяни змушені з власної кишені покривати затрати на лікарські засоби, в тому числі, через нераціональне планування закупівель.

Альтернатива 2

Внаслідок встановлення правового регулювання громадяни матимуть доступ до якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів, які закуповуватимуться закладами і установами охорони здоров’я.

Додаткові витрати в порівнянні з чинною ситуацією не очікуються.

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

X

1319

2045

X

3364

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

X

39%

61%

X

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні. Заклади та установи охорони здоров’я будуть нераціонально використовувати кошти на закупівлю лікарських засобів. Громадяни будуть і далі купувати лікарські засоби за власний кошт.

Громадяни змушені з власної кишені покривати затрати на лікарські засоби, в тому числі, через нераціональне планування закупівель.

Альтернатива 2

Внаслідок встановлення правового регулювання громадяни матимуть доступ до якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів, які закуповуватимуться закладами і установами охорони здоров’я. На амбулаторному рівні буде діяти процес відшкодування вартості лікарських засобів, а на госпітальному рівні заклади та установи охорони здоров’я будуть забезпечувати громадян лікарськими засобами, які будуть закуплені по тендерними процедурам.

Додаткові витрати в порівнянні з чинною ситуацією не очікуються.

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, грн.

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощо

Х

Х

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Х

Х

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

Х

Х

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів, тощо)

Х

Х

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування, тощо)

Х

Х

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Х

Х

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Х

Х

8.

Інше (витрати на розрахунок потреби - час, необхідний закладу охорони здоров’я для розрахунку потреби лікарських засобів, помножений на погодинну мінімальну заробітну плату), гривень

135,38

676,9

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

135,38

676,9

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

суб’єкти середнього підприємництва – 1319

суб’єкти малого підприємництва - 2045

 

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10)

суб’єкти середнього піприємництва – 178566,22

суб’єкти малого підприємництва – 276852,10

суб’єкти середнього підприємництва – 892831,1

суб’єкти великого підприємництва – 1384260,50

** Примітка: Наведені у цьому розділі витрати суб’єктів господарювання за 5 років є умовними розрахункам, оскільки проект не має наслідком встановлення норми щодо понесення обов’язкових витрат протягом п’ятирічного терміну.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання чи підвищення кваліфікації персоналу тощо

X

X

X

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених або нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

X

X

 

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

X

X

X

X

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

X

X

X

X

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

X

X

X

X

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

X

X

X

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

X

X

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Поточні витрати залишаються незмінними

Альтернатива 2

За перший рік:

суб’єкти середнього підприємництва – 178566,22 гривень;

суб’єкти малого підприємництва – 276852,10 гривень.

За п’ять років:

суб’єкти середнього підприємництва – 892831,10 гривень;

суб’єкти великого підприємництва – 1384260,50 гривень.

* Примітка: Наведені у цьому розділі витрати суб’єктів господарювання за 5 років є умовними розрахункам, оскільки проект не має наслідком встановлення норми щодо понесення обов’язкових витрат протягом п’ятирічного терміну.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Якщо залишити чинне законодавство без змін, і надалі нераціонально витрачатимуться бюджетні кошти на закупівлю лікарських засобів закладами охорони здоров’я, що, в тому числі пов’язано з нераціональним плануванням закупівель.

Альтернатива 2

3

Прийняття проекту наказу дозволить вирішити проблему.

Тому цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Проблема буде вирішена шляхом затвердження уніфікованого порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Витрати, пов’язані з адмініструванням процесу планування закупівель. У порівнянні з чинною ситуацією витрати не зміняться.

Для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, адже вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Проблема і надалі існуватиме

Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, тому вибір цієї альтернативи не є можливим.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу, попередньо погодженого в установленому порядку із заінтересованими органами виконавчої влади, механізм дії якого буде базуватися на співвідношенні ціна/якість/терапевтичний ефект та наблизить законодавство України до світових підходів у регулюванні зазначеного питання.

Заклади та установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, будуть розраховувати обсяги лікарських засобів, які необхідні їм для надання медичної допомоги населенню в повному обсязі. Виходячи з зроблених розрахунків потреби будуть формуватися бюджетні призначення на придбання лікарських засобів закладом чи установою.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання не передбачено.

Проект наказу розроблено для розрахунків потреби лікарських засобів та формування бюджетів.

Розподіл на середні і малі суб’єкти господарювання носить формальний характер, оскільки всі вони є закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання;

- кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- сума коштів запланована суб’єктами господарювання для придбання лікарських засобів;

- сума коштів профінансована суб’єктам господарювання для придбання лікарських засобів.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься на основі статистичних даних щодо забезпечення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Базове відстеження здійснюється через рік після набрання чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій, повторне відстеження буде здійснено через 2 роки після набуття чинності регуляторним актом за показниками його результативності. Виконавцем відстеження результатів буде міністерство охорони здоров’я.

Заступник Міністра
охорони здоров’я України
Р. Ілик
полезный материал
1 читателей 1 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 1027 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь

хотите всегда быть в курсе последних новостей и событий на фармрынке украины? Подпишитесь на нашу рассылку:

следите за нами
в соцсетях:

Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Система Orphus

© 2007 - 2018. Первый независимый фармацевтический бизнес-портал.

Использование материалов сайта без согласования с администрацией запрещено.