Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
1 читателей 1 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 863 раз

Проект наказу МОЗ щодо визначення обсягів потреби в закупівлі ліків медзакладами, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

- 863
863
На офіційному сайті МОЗ України 24.04.2017 опубліковано Проект наказу МОЗ щодо визначення обсягів потреби в закупівлі ліків медзакладами, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів.
читайте также Главное за неделю

Статус: Проект – громадське обговорення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів».

Проект наказу розроблено з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективності витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

Проект регуляторного акту оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

  • Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Гріценко Олександр Володимирович, тел. (044) 200-06-68, e-mail: gritsenko@moz.gov.ua
  • ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14. Контактна особа: Семиренко Олена Олександрівна, e-mail: semerenko@dec.gov.ua
  • Медичний департамент МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Острополець Наталія Андріївна, тел. (044) 253-82-92, e-mail: ostropolets@moz.gov.ua, Мулярчук Оксана Василівна, тел. (044) 253-10-26, e-mail: muliarchukov@gmail.com.

Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Відповідно до абзацу другого пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективності витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити впровадження та дотримання Порядку під час розрахунку потреби у лікарських засобах, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів, в підпорядкованих закладах охорони здоров’я.

3. Медичному департаменту (Гаврилюк А. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
В умовах складної макроекономічної ситуації та обмежених матеріальних ресурсів системи охорони здоров’я особливого значення набуває проблема налагодження оптимальної системи фармацевтичного забезпечення потреб закладів охорони здоров’я. Складовою такої системи є розрахунок потреби закладів охорони здоров’я у лікарських засобах. Для недопущення зниження рівня медичного обслуговування населення України та нераціонального використання бюджетних коштів доцільно впровадити в медичну практику методику розрахунку потреб у лікарських засобах, що ґрунтуються на достовірних показниках діяльності закладів охорони здоров’я з використанням елементів моделювання. Запропоновані методи розрахунку об’єктивних потреб у лікарських засобах відповідають міжнародній практиці та можуть успішно застосовуватись у закладах охорони здоров’я первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги.

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» розроблено на виконання абзацу другого пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту наказу є раціональне планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективність витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту наказу.

3. Правові аспекти
1) У сфері відносин, що пропонується врегулювати Проектом наказу, діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України «Про лікарські засоби», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року №863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.10.2016 р. №1062 «Про затвердження Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.2009 р. від №936 «Про затвердження Методики розрахунку потреби в антиретровірусних препаратах»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.09.2011 р. №1011 «Про затвердження Методики розрахунку потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії для лікування осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2013 р. №829 «Про затвердження Методичних рекомендацій планування та розрахунку кількості лікарських засобів, виробів медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення, на основі відповідних реєстрів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.03.2011 р. №160 «Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.04.2012 р. №292 «Про забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів A або B або хворобу Віллебранда, факторами коагуляції крові та виробами медичного призначення»; Методичні рекомендації Міністерства охорони здоров’я України, Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи «Розрахунок потреби у лікарських засобах, що містять контрольовані речовини» (МР 134.15/195.15).

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту наказу дозволить оптимізувати витрати бюджетних коштів, які витрачаються на потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, при закупівлі лікарських засобів та відшкодуванні їх вартості.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект
Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції
Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення
Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики. Прийняття проекту наказу дозволить уніфікувати підходи до розрахунку потреб закладів охорони здоров’я у лікарських засобах, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

11. Прогноз результатів
Прийняття проекту наказу дозволить:

  • оптимізувати систему фармацевтичного забезпечення потреб закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів
  • оцінити раціональність та ефективність витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.
В.о Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун

 

полезный материал
1 читателей 1 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 863 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь

хотите всегда быть в курсе последних новостей и событий на фармрынке украины? Подпишитесь на нашу рассылку:

следите за нами
в соцсетях:

Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Система Orphus

© 2007 - 2018. Первый независимый фармацевтический бизнес-портал.

Использование материалов сайта без согласования с администрацией запрещено.